Valitsus asub sotsiaalmaksu lõikama nii ülevalt kui ka alt

Valitsus asub sotsiaalmaksu lõikama nii ülevalt kui ka alt

Rubriik: Päevaleht

Holger Roonemaa kirjutab Eesti Päevalehes, et tõenäoliselt ülehomme jõuab valitsusse arutamiseks Eesti konkurentsivõime arengukava, mis ühe uue algatusena näeb lõpuks ette sotsiaalmaksule võimalike piirmäärade panemist.

Ka EML on läbi aastate rõhutanud vajadust seada sotsiaalmaksule mõistlikud piirid. EML maksuplatvormis esitatakse järgmine seisukoht: “EML peab õigeks tööjõu maksukoormuse jagamist tööandjate ja töötajate vahel. Tööjõule rakenduv maksukoormus on Eestis liiga kõrge. EML ei toeta sotsiaalmaksu alammäära tõstmist ning peab õigeks sotsiaalmaksu ülempiiri kehtestamist ka töötajatele. Maksusüsteem peab senisest enam soodustama uute (sh osalise tööajaga) töökohtade loomist ning tegevust alustavaid ettevõtjaid.”Loe EML maksuplatvormi siit.Loe Holger Roonemaa artiklit siit: http://www.epl.ee/artikkel/481653