Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Väike maksulaekumine sunnib haigekassa reserve kasutama

Väike maksulaekumine sunnib haigekassa reserve kasutama

Rubriik: Päevaleht

Agnes Ojala kirjutab Eesti Päevalehes, et haigekassa võtab kulude katteks reservist nelja aastaga ligi 1,8 miljardit krooni.

Reedel toimunud haigekassa nõukogu koosolekul kinnitati järg­mise nelja aasta tulude ja kulude plaanimise põhimõtted, mille kohaselt võtab haigekassa kasutusele kogutud reserve. Selliste plaanide valguses on oht, et 2013. aastal langevad haigekassa reservid alla seaduses ette nähtud piiri. “See on seotud vähenenud tuludega, nii sotsiaalmaksu laekumise kui ka muude tulude vähenemisega,” tõi haigekassa juhatuse liige Kersti Reinsalu välja peamised põhjused. Lisaks kasvavad näiteks töö­võimetushüvitise ja soodusravimite kulud. Samuti tõuseb ravimite käibemaksumäär. Reinsalu selgitas, et haigekassal on juuni lõpu seisuga jaotamata kasumit ja seaduses ette nähtud reserve kokku 3,6 miljardit krooni. Haigekassa seaduse kohaselt peab reservkapital olema kuus protsenti haigekassa eelarvekulude mahust, riskireserv aga kaks protsenti ravikindlustuse eelarve mahust. Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/?artikkel=443600