Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Üüritulult peab tasuma tulumaksu

Üüritulult peab tasuma tulumaksu

Rubriik: Päevaleht

15. veebruari 2006 a Eesti Päevalehes on toodud Eesti Maksumaksjate Liidu tegevjuhi Õnneli Varendi vastused küsimustele üüritulude maksustamise kohta. Kinnisvara üüritulult tuleb tasuda tulumaksu, jooksvad kulud maksustamisele ei kuulu.

• Milliseid makse tuleb üüritulult tasuda? Üüritulult tasutakse tulumaksu, siinkohal saab füüsiline isik valida maksustamise režiimi.• Kas ka veearved ja elektrikulu läheb maksu alla? Mitte kogu raha, mis üürileandjale üle antakse, pole tulu. On olemas ka nn vahendatud maksed – näiteks, kui üürilepingus sätestatakse, et üürniku poolt kasutatava elektrienergia, gaasi, vee jm eest tasub vastavalt tarbimisele üürnik, pole tegu mitte üürileandja tuluga, vaid talle edasiandmiseks ülekantud rahaga.Täpsemalt saab lugeda http://www.epl.ee/artikkel.php?ID=312314 või 15. veebruari Päevalehest lk 20.