iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Uued laenuvõtjad jäävad maksusoodustuseta

Uued laenuvõtjad jäävad maksusoodustuseta

Rubriik: Päevaleht

Holger Roonemaa kirjutab Eesti Päevalehes, et Päe­va­le­he kä­su­tu­ses ole­vas uue nn ta­sa­kaa­lu­koa­lit­sioo­ni le­pin­gu mus­tan­dis on esi­le too­dud, et kin­nis­va­ra­mak­su ega ühte­gi muud uut mak­su ei keh­tes­ta­ta ja elua­se­me­lae­nu­de int­res­si­de mak­su­va­bas­tus säi­lib nei­le, kes on võtnud lae­nu en­ne 1. sep­temb­rit. See­ga uu­te lae­nuvõtja­te jaoks suu­re tõen­äo­su­se­ga mak­su­soo­dus­tus kaob.

Le­pin­gu ko­ha­selt tõste­tak­se käi­be­maks kuu aja pä­rast 20%-ni. Erimäär 9% säi­lib ra­vi­mi­te, me­dit­sii­ni­sead­me­te, ho­tel­li­de, raa­ma­tu­te ja aja­leh­te­de pu­hul.

Järg­mi­se aas­ta rii­giee­lar­vest kär­bi­tak­se te­ge­vus­ku­lu­sid täien­da­valt 1,4 mil­jar­di kroo­ni ja suu­ren­da­tak­se tu­lu­sid vä­he­malt 2,25 mil­jar­di kroo­ni võrra. Akt­sii­si­de tõst­mi­sest ja lae­ku­mi­se pa­re­ne­mi­sest ei ka­van­da­ta le­pin­gu jär­gi täien­da­vaid tu­lu­sid roh­kem kui 400 mil­jo­nit kroo­ni. Uus koa­lit­sioon lu­bab näi­teks te­ha rii­gi sih­ta­su­tus­te ja ava­lik-õigus­li­ke ju­rii­di­lis­te isi­ku­te koh­ta re­vis­jo­ni ning esi­ta­da ju­ba 1. juu­liks plaa­ni, mi­da ha­ka­ta pea­le rii­gi­le kuu­lu­va kin­nis­va­ra­ga.

Järg­mi­se aas­ta al­gu­sest peab le­pin­gu jär­gi keh­ti­ma hak­ka­ma kõrge­ma­te rii­gi­tee­nis­tu­ja­te pal­ga­la­gi.Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/470017

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus