iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Tulus tulumaksutõus

Tulus tulumaksutõus

Rubriik: Päevaleht

Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarand kirjutab tänases Päevelehes sellest, et mak­su­dest rää­ki­mi­ne ei ole enam ta­bu. To­re. Kuid kah­juks ei kõla mak­su­vest­lu­ses su­gu­gi ai­nult rat­sio­naal­sed, vaid ka süga­valt usu­li­sed (mi­da mil­le­gipä­rast po­lii­ti­lis­teks ni­me­ta­tak­se) ar­gu­men­did.

Mi­da näi­teks ha­ka­ta pea­le väi­te­ga „mak­se ei to­hi min­gil ju­hul tõsta, sest see hä­vi­taks ma­jan­du­se”? Me tea­me, et Ees­ti ma­jan­dus on ühe­ta­sa­selt väik­se üldi­se mak­su­koor­mu­se­ga ela­nud lä­bi nii kii­re tõusu kui ka kii­re lan­gu­se.

Mu­jalt il­mast leia­me fak­te, et ma­jan­dus­li­kult edu­kad ja tõhu­sad võivad ol­la nii suu­re kui ka väik­se mak­su­koor­mu­se­ga rii­gid. Nen­de ka­he tead­mi­se na­jal ei saa kui­da­gi väi­ta, et „Ees­ti ma­jan­dus saab edu­kalt funkt­sio­nee­ri­da ai­nult väik­se mak­su­koor­mu­se­ga, sest see on uni­ver­saal­ne ree­ge­l”. Tei­seks te­kib küsi­mus, miks on siis mak­su­de üle ot­sus­ta­mi­ne üld­se an­tud rii­gi va­lit­su­se ja lõppast­mes par­la­men­di kät­te, kui nad ei või sel­les üht­ki muu­tust et­te võtta, sest iga muu­tus „võiks hä­vi­ta­da nii­gi hap­ra ta­sa­kaa­lu”.Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/466722

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus