Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Tulumaksuseaduse muutus hakkas liikuma

Tulumaksuseaduse muutus hakkas liikuma

Rubriik: Päevaleht

8. märtsi 2006 a Eesti Päevalehe Ärilehes kirjutab Reet Teder, et Tulumaksuseaduse muudatused, mille tegemist alustati juba rohkem kui aasta tagasi, jõudsid riigikokku.

• Eelnõus võib leida muudatusi, tulenevalt hoiuseintresside maksustamist reguleerivast Euroopa Liidu direktiivist, äriühingute piiriülese liikumise maksustamist puudutavaid täiendusi, Euroopa Liidu nõuetest tingitud muudatusi maksusoodustuste andmisel nii residentidele kui ka mitteresidentidele, samuti muudatusi dividendide maksustamisel. • Olulisi muudatusi on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise põhimõtetes ja korras. • Paljud tulevased muudatused on ettevõtjale ja töötajale soodsad. Näiteks laiendatakse valitsuse kehtestatud ulatuses maksuvaba hüvitise maksmise õigust seoses sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel kõigile juhtudele, mil sõiduauto ei ole tööandja omandis ega valduses. • Samuti võimaldatakse edaspidi teatud ulatuses hüvitada maksuvabalt puudega inimese elukoha ja töökoha vahelise transpordi kulusid. Tõstetakse ka reklaamkingituste maksuvaba piirsummat. Täpsemalt saab lugeda http://www.arileht.ee/artikkel.php?ID=4161 või 8. märtsi Eesti Päevalehe Ärilehest lk 10.