Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Töötuskindlustusest neljas pensionisammas

Töötuskindlustusest neljas pensionisammas

Rubriik: Päevaleht

Andrus Alber, Tallinna börsi juhatuse esimees, kirjutab Päevalehes, et erinevalt mitmetest teistest Euroopa riikidest on Eestis läbi viidud edukas pensionireform, kus lisaks riiklikule pensionile on ka pensioni teine ja kolmas sammas.

Teisiti öeldes on meie pensionisüsteemis olemas nii solidaarsusel põhinev kui ka individuaalne aspekt. Edukaks võib reformi nimetada seetõttu, et kogumispensioni süsteemiga on liitunud üle poole miljoni inimese, s.o valdav osa tööjõust. Samal ajal on aga suurem osa neist liitunud vaid II sambaga ja täiesti vabatahtliku ehk III sambaga liitujaid on mitu korda vähem. Seega võib oletada, et pooleldi vabatahtlikuks pikaajaliseks raha kogumiseks on inimesed valmis, kuid täiesti vabatahtlikke lisasummasid ei soovita sama usinalt pärast palgapäeva pensioniks säästa. Ühtaegu on meil ka töötuskindlustus, mis põhineb oma olemuselt täielikult solidaarsusel, sest seda maksu maksavad ka inimesed, kes kogu tööea jooksul kordagi tööd ei kaota. Suuruselt on maks viimastel aastatel vähenenud. Tööandjad soovivad seda veelgi alandada, sest töötukassa reserv on juba kasvanud üsna suureks. Optimistliku stsenaariumi kohaselt kasvab töötukassa varade maht 2013. aastaks 7,3 miljardi kroonini, mida on rohkem, kui on praegu riiklikus stabiliseerimisreservis. Ametiühingud ja valitsus suhtuvad aga töötuskindlustusmaksu langetamisse skeptiliselt, sest reserv on kogunenud hea majanduskasvu aastate jooksul, nüüd majandus aga jahtub ja seega võib tööpuudus hakata taas suurenema. Siiski on töötukassa varade maht ka kõige negatiivsema stsenaariumi kohaselt viie aasta pärast poolteist miljardit krooni. Praegu peetakse iga kuu maksuna töötaja palgast kinni 0,6% ja tööandja lisab 0,3% palgafondist. Süsteem on suures ülejäägis. Näiteks 2007. aastal kasvas töötukassa vara ülejäägi tulemusena umbes 450 miljonit krooni. Ka varasematel aastatel on käärid tulude ja kulude vahel olnud sadades miljonites ja 2008. aastaks ennustab töötukassa rohkem kui poole miljardi krooni suurust tulude-kulude vahet. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/arvamus/415130