Töötud pääsevad igakuisest näo näitamise kohustusest

Töötud pääsevad igakuisest näo näitamise kohustusest

Rubriik: Päevaleht

Agne Narusk kirjutab Eesti Päevalehes, et 1. maist jõustunud seadusemuudatused lubavad töötukassal äsja töö kaotanud inimestega kokku leppida, et esimesel kolmel kuul suhtleb ta konsultandiga kas arvutis iseteenindusportaali (ITP) kaudu või telefoni teel. Seda kolme kuud hakatakse lugema päevast, mil tööotsija saab endale nn individuaalse tööotsimiskava, üldjuhul teisel silmastsilma kohtumisel konsultandiga. Kaugteel võivad töötukassaga siiski ühendust pidada vaid uued, st nüüd lisanduvad töötud; ning ka siis on eelduseks konsultandi hinnang, et sel inimesel on võimalik leida kiiresti töö ning selleks piisab vaid tööpakkumiste vahendamistest. Sa­muti töötud, kes ei saa tulla vastuvõtule põhjusel, et on parasjagu koolitusel, tööpraktikal vm.

Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/597226