iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Toomas Luman: lauslollused ja kõrge enesehinnang ei too meid kriisist välja

Toomas Luman: lauslollused ja kõrge enesehinnang ei too meid kriisist välja

Rubriik: Päevaleht

Tänase Eesti Päevalehe Ärilehes intervjueerib Andres Eilart Kaubandus-tööstuskoja juhti Toomas Lumanit. Kuivõrd peegeldub praegu kaubandus-tööstuskoja liikmete nimekirjast majanduslangus? Kinnisvarafirmad on hakanud ära kukkuma nagu küpsed kirsid? Tõsi, vaade teie kabinetiaknast näitab midagi muud, torn-kraanad muudkui keerlevad.Suurt prob­lee­mi veel po­le, pi­dur­du­mi­ne on tul­nud nii järs­ku.

Veel paar kuud ta­ga­si ei osa­nud kee­gi nä­ha, et asi nii suu­reks lä­heb. Kõigil oli veen­du­mus, et järg­mi­sel aas­tal ma­jan­dus ko­sub. Nüüd ei rää­gi sel­lest enam kee­gi. Op­ti­mist­li­ku­mad prog­noo­sid en­nus­ta­vad 2% lan­gust.

Op­ti­mist­li­ku­mad!

Kas see tähendab, et tuleb minna maksude kallale? Sel­li­ses ma­jan­dus­si­tuat­sioo­nis oleks iga­su­gu­ne mak­sutõst­mi­ne püsti­lol­lus. Ini­me­sed, kes rää­gi­vad käi­be­mak­su tõst­mi­sest, ei tea Ees­ti ma­jan­du­se st­ruk­tuu­ri. Nad rää­gi­vad eks­por­di va­ja­lik­ku­sest, mis on õige.

Aga jä­me­dalt nel­jan­dik era­sek­to­ri töö­koh­ta­dest on mik­roet­tevõte­tes ehk fir­ma­des, kus on ku­ni ühek­sa töö­ta­jat. Üle nel­jan­di­ku on fir­ma­des, kus on 10–49 töö­ta­jat. Ar­va­ta, et need on suu­red eks­por­ti­jad, ei ole eri­list alust. Võib-ol­la mõni eks­por­dib.

Li­saks on osa pä­ris suu­red et­tevõtted – po­le eri­list põhjust öel­da, et näi­teks suu­red jae­ke­tid töö­ta­vad vä­lis­tu­ru­le. Jä­re­li­kult on vä­he­malt 60% era­sek­to­ri töö­koh­ta­dest suu­na­tud si­se­tu­ru­le. Kui tõsta käi­be­mak­su, siis on sel­ge, et reaal­tar­bi­mi­ne vä­he­neb. Ini­me­ne jak­sab ik­ka os­ta nii pal­ju, kui jak­sab.

Kui kaup on kal­lim, siis jak­sab vä­hem. See lööb si­se­tu­ru et­tevõtteid vä­ga va­lu­salt.Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/artikkel/448986

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus