Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Tööalane koolitus on tööandjale maksuvaba

Tööalane koolitus on tööandjale maksuvaba

Rubriik: Päevaleht

20. veebruari 2006 a Eesti Päevalehe Koolituse lisas otsib Agne Narusk vastust küsimusele: millal käib õppiva töötaja koolitustasu erisoodustusmaksu alla ja millal mitte?

Tulumaksuseadus näeb FIE-dele ette kohustuse tasuda tulumaksu avansiliste maksetena. Rödl & Partneri maksukonsultandi Virve Aru vastus on lihtne ja lühike: maksustamisele ei kuulu tööalane koolitus. “Täiskasvanute koolituse seadus sätestab, et töö-alane koolitus on selline koolitus, mis võimaldab kutse-, ameti- või erialaste oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist, samuti ümberõpet kas töökohas või koolitusasutuses,” räägib Aru teema lahti. “Kõrgkoolis õppimisega seotud kulude hüvitamine tööandja poolt on erisoodustus tulumaksuseaduse paragrahvi 48 lõige 4 punkt 10 alusel. Kui aga kõrgkool korraldab seminare või õppepäevi, on mõningatel juhtudel tegemist tööalase koolitusega. Kokkuvõtteks: erisoodustusena käsitletakse seda, kui töötaja omandab haridusteel uut taset.Täpsemalt saab lugeda http://www.epl.ee/artikkel_312707.html või 20. veebruari Eesti Päevalehe Koolituse lisast lk 8.