Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Töö ja tervis MaksuMaksjas

Töö ja tervis MaksuMaksjas

Rubriik: EML pressiteade

Augusti MaksuMaksjas tuleb juttu töötervishoiust – kuidas (kontoris) istuda ja astuda ning kehaliselt ja vaimselt terveks jääda. Seadusandja leiab paraku jätkuvalt, et tulu- ja sotsiaalmaksuga tuleb maksustada iga sent, mille tööandja kulutab töötaja tervisele – tellib gripivastase vaktsineerimise või siis lunastab nädalavahetuse spaas. Kogenud töötervishoiuarst Ahe Vilkis tervitab intervjuus tööandja igasugust panust oma töötajate tervisesse: „Eriti tänapäevases tööjõupuuduse olukorras tahaks ju tööandja säilitada oma kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid töövõimelistena. Loodan väga, et peagi näeb riik selles üht võimalust tööjõupuuduse leevendamiseks ja muudab maksuseaduse vastavat punkti.“ Enamasti kurdavad arvutitöö tegijad selja- ja liigesevalu ning lihaspingete üle nii seljas kui ka õlgades.

Kuigi virgutusvõimlemine pole kontoris kombeks, saab ennast ise aidata näiteks hiina tervisevõimlemisega, mida võib harrastada meister Mart Parmase juhendamisel.

Töötajate luu- ja lihaskonna hädad on paraku levinud üle Euroopa, nende all on mingil eluhetkel kannatanud kuni 90% inimestest. MaksuMaksja tutvustab kaela- ja ülajäsemete vaevuste põhjuste teadvustamisele, nende ennetamisele ja ravile pühendatud Euroopa Liidu Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2007. aasta teabekampaaniat „Kergenda kandamit!“ Kontrollid on näidanud, et töölepingud lonkavad mõnes firmas kahte jalga, kirjutab Tööinspektsiooni avalike suhete nõunik Tõnu Vare. Töölepingute nõuetekohane vormistamine, eriti aga palgatingimuste kehtestamine on paljude tööandjate jaoks tõsine probleem.

Mõni tööandja on probleemistiku „lahendanud“, jättes kirjaliku töölepingu lihtsalt vormistamata. Tallinna ja Harjumaa töövaidluskomisjoni juhataja Raili Karjane vaatleb olukorda, kus töölepingus üritatakse töö tegemise asukoht näidata võimalikult segaselt. Et vähem makse maksta, püüab kohalik tööandja välisriigis töötamist näidata töölähetusena. Hämamisest ei pruugi aga kasu olla, sest vaidluse korral tuvastab töövaidlusorgan, kas töötajat üldse sooviti tööle rakendada ka Eestis.

„Lepingu sätete vastuolu korral kohaldatakse aga töötaja jaoks soodsamat sätet,“ märgib autor. Vastavalt töölepingu seaduse §-le 82 võib töötaja omal algatusel lõpetada töölepingu, kui tööandja rikub selles kokkulepitud tingimusi, ja saada määramata ajaks sõlmitud töölepingu puhul hüvitist oma kahe kuu keskmise palga suuruses. Paraku sagenevad vaidlused selle sätte kohaldamise üle. Advokaadibüroo Jaak Oja OÜ advokaat Tiia Kruusmaa nendib taoliste vaidluste põhiprobleeme tutvustades, et „tegemist on väga keerulise töölepingu lõpetamise alusega, kusjuures TLS § 82 kohaldamise praktika töövaidlusorganites ei ole kaugeltki ühetaoline, rääkimata, et töösuhte pooled teaksid, kuidas oleks õige toimida.“ Tallinna Ülikooli psühholoogiamagistrant Karlis Goldstein märgib oma uurimuses, et maksukorralduse maine kujundamine vajab enam tähelepanu.

Maksude kogumise ja maksuraha ümberjaotamisest saadavate hüvede läbimõeldud ja järjekindel seostamine meedias võib tõsta maksumaksja koostöövalmidust maksusüsteemiga, leiab autor. Laenude maksustamisest kirjutab Rimess OÜ maksukonsultant Gaily Kuusik. Maksuhaldur on tihti leidnud, et kui laenu andmine ei ole äriühingu peamine tegevusala ja kui laen on antud ilma intressita või moodustab teenitav intressitulu ettevõtja kogutuludest väga väikese osa, siis on kogu väljaantud laenusumma ettevõtlusega mitteseotud väljamakse ja tuleb tulumaksuga maksustada. Riigikohtu uuem praktika on seda tõlgendust veidi korrastanud.

Kohus on muuhulgas leidnud, et väljaantud laenu maksustamine ettevõtlusega mitteseotud kuluna on õigustatud, kui laenulepingu tingimustest ja laenu kasutamisest nähtub, et laenu ei kavatseta tagasi maksta või see osutub ilmselgelt võimatuks. Ajakirja MaksuMaksja annab Eesti Maksumaksjate Liit välja juba 11. aastat. EML on 1995.

aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab maksuõiguse küsimustes ja annab lisaks ajakirjale välja ka maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme. Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Imbi E.

Kaljuste, telefon 626 4196 www.maksumaksjad.ee