Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Täna möödub 15 aastat Eesti Maksumaksjate Liidu asutamisest

Täna möödub 15 aastat Eesti Maksumaksjate Liidu asutamisest

Rubriik: EML pressiteade

Täna 15 aastat tagasi asutati Eesti Maksumaksjate Liit (EML). EML on poliitiliselt sõltumatu laiapõhjalise liikmeskonnaga mittetulundusühing, mille eesmärk on kaitsta Eesti maksumaksjate huve ja õigusi, taotleda optimaalset maksukoormust ning kogutud maksuraha efektiivset kasutamist, samuti kaitsta maksumaksjat maksuhalduri võimaliku omavoli eest. Sarnaseid organisatsioone on loodud paljudes riikides ning tegutseb ka rahvusvaheline katusorganisatsioon World Taxpayers Associations (http://www.worldtaxpayers.org)

EML nõustab ja koolitab oma liikmeid – annab välja ajakirja MaksuMaksja ja iga-aastaseid kommenteeritud maksuseaduste kogumikke, korraldab regulaarselt koolitusüritusi, nõustab oma liikmeid igapäevaselt telefoni teel ja kodulehe kaudu, vajadusel esindab oma liikmeid ka maksualastes kohtuvaidlustes. EML hoolitseb ka mitteliikmete maksualase teadlikkuse eest. EML esindajad kommenteerivad ajakirjanduses aktuaalseid maksuprobleeme ja annavad maksualast nõu. Koostöös maksumaksjate liiduga valmib KUKU raadios saade „Maksumaksja“.EML eesmärk on saavutada selge, lihtne ja stabiilne maksusüsteem ning säilitada Eestis atraktiivne ettevõtluskeskkond. EML on 15 tegevusaasta jooksul esitanud arvukalt ettepanekuid ja arvamusi maksustamist ning ettevõtlust puudutavate õigusaktide ja nende muudatuste kohta.EML nõuab, et maksumaksjaid koheldaks demokraatliku õigusriigi põhimõtete kohaselt. Seadusandja peab ka ise kinni pidama nendest reeglitest, mis ta on kehtestanud maksumaksjate jaoks. 2007. aasta suvel kogus EML 18827 protestiallkirja Riigikogu liikmete plaani vastu hakata maksma maksuvaba „kuluhüvitist“ ilma kuludokumente esitamata. Maksumaksjate liitu kuulub praegu umbes 2500 liiget. Suurema osa liikmetest moodustavad väikesed ja keskmise suurusega äriühingud. Liidu juhatusse on 15 aasta jooksul kuulunud kokku 15 inimest. Juhatuse esimehena on ametis olnud Enn Roose, Ants Veetõusme, Ivo Raudjärv, Lasse Lehis ja Jüri Allikalt.EML tähistab oma 15. sünnipäeva maksukonverentsiga 6. oktoobril Meriton Grand Conference & Spa Hotel konverentsikeskuses.Rohkem infot EML tegevuse ja saavutuste kohta leiab meie kodulehelt www.maksumaksjad.ee Lisateave: EML juhatuse liige Lasse Lehis, telefon 626 4196, 731 2840 lasse@maksumaksjad.ee www.maksumaksjad.ee