Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Tallinna ja Harku vastused EML müügimaksu küsimustele

Tallinna ja Harku vastused EML müügimaksu küsimustele

Rubriik: EML

EML saatis nii Tallinna linnale kui ka Harku vallale selgitustaotlused müügimaksu rakendamise kohta vastavates omavalitsustes. Kuivõrd Harku on juba aastaid müügimaksu rakendanud, kuid Tallinna maksumäärus alles jõustub 01.06.2010, siis on lugejal huvitav võrrelda, kuidas omavalitsused samadele või sarnastele küsimustele vastavad ning kuidas vastav asi reguleeritud on.

Tallinnale esitatud selgitustaotlust vt siit.Tallinna vastust selgitustaotlusele vt siit.Harkule esitatud selgitustaotlust vt siit.Harku vastust selgitustaotlusele vt siit.