Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Suur segadus uue töölepinguseadusega

Suur segadus uue töölepinguseadusega

Rubriik: Päevaleht

Tartu ülikooli õigusteaduskonna doetsndid Gabrial Tavits ja Merle Muda kirjutavad Päevalehes sellest, et uus töölepinguseaduse eelnõu ei too kindlust töötajale ega tööandjale. Kindel on vaid, et see vajab põhjalikku ümbertegemist ega hakka praegusel kujul toimima.

Mi­da tä­hen­dab eelnõu töö­ta­ja­le? Muu­tu­vad näi­teks töö­ta­ja ta­ga­ti­sed koon­da­mi­se kor­ral. Kui prae­gu­se sea­du­se ko­ha­selt peab tö­öand­ja töö­le­pin­gu lõpe­ta­mi­sest sõltu­valt staažist kaks–ne­li kuud et­te tea­ta­ma, siis eelnõus lühe­neb see aeg 15–90 ka­lend­rip­äe­va­ni. Kui prae­gu tu­leb koon­da­tud töö­ta­ja­le maks­ta hüvi­tist ka­he–nel­ja kuu pal­ga ula­tu­ses, siis edas­pi­di ka­ha­neks see ühe­le kuu­le. Tõsi, koon­da­tul on sõltu­valt töös­taaÏist õigus saa­da ka töö­tu­kas­sast ühe–ka­he kuu ta­su ula­tu­ses kind­lus­tushüvi­tist.Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/452521