Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Rikkust loomata pole midagi jagada

Rikkust loomata pole midagi jagada

Rubriik: Päevaleht

31. jaanuari Eesti Päevalehes kirjutab peaminister Andrus Ansip maksukonkurentsist ning tulumaksumäära alandamise vajadusest.

Peaminister märgib, et meie ülesandeks on hoida oma majanduskeskkond konkurentsivõimeline, et Eesti ettevõtjail oleks huvi teha oma investeeringuid just Eesti majandusse ja et välisinvestorid näeksid Eestis oma raha paigutamiseks usaldusväärset riiki. Liitumine Euroopa Liidu ja NATO-ga andis Eestile küll tulevikuks väga kaalukad tagatised, kuid teisalt tähendab kuulumine Euroopa Liitu siinsete ettevõtjate jaoks üha teravnevat konkurentsi nii turgude, investeeringute kui ka kvaliteetse tööjõu pärast. Kõiges selles peegeldub nii või teisiti maksukonkurents – ettevõtlus- ja tööjõumakse alandatakse, suureneb proportsionaalse tulumaksu kasuks otsustanud riikide arv. Paraku hakkab Eesti maksunduse vallas oma eeskujupositsiooni Slovakkiale loovutama. Eksivad need, kes arvavad, et kõrgem maksumäär tähendab riigile automaatselt suuremaid maksutulusid. Kõneks olnud Slovakkias, kus ettevõtte tulumaksumäär on 19 protsenti, kogutakse tulumaksu suhtena SKT-sse kaks-kolm korda rohkem raha kui formaalselt ettevõtlust kaks korda kõrgemalt maksustaval Saksamaal. Unistused läänelikust heaoluriigist täituvad üksnes siis, kui meie majanduskasv on nende omast oluliselt kiirem. Selle eelduseks on omakorda Eesti atraktiivsem majanduskeskkond. Eesti on endiselt kõrgete otseste maksudega ja tööjõudu kõrgelt maksustav riik. Olukorras, kus juba mitmendat aastat järjest on eelarvelaekumised ületanud kavandatud kulutusi ning kus eeskätt aktsiiside näol suurenevad kaudsed maksud ja riigieelarve kasvab väga kiiresti, on meil võimalik ja oluline jätkata tulumaksumäära edasist langetamist 18 protsendini. Ka headel aegadel tuleb jätkata ettevõtluskeskkonna parandamist. See on vundament, millele toetub meie majanduskasv ja rahva heaolu tõus. Täpsemalt loe: http://www.epl.ee/artikkel_310892.html