Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Riik võib üleliigsete laovarude eest 400 miljonit trahvi nõuda

Riik võib üleliigsete laovarude eest 400 miljonit trahvi nõuda

Rubriik: Postimees

Euroopa Kohus otsustas, et Eesti on ettevõtjatelt üleliigsete laovarude eest enam kui 400 miljonit krooni nõudes käitunud õigesti – seaduslikud on nii üleliigsete laovarude arvestamise meetodid kui ka selle eest maksunõudega tasu nõudmine.

Euroopa Kohtus täna langetatud otsuse järgi oli õiguspärane Eestis üleliigse laovaru suuruse arvutamise põhimõte, mille järgi ei tohtinud 2004. aasta 1. mail ületada varasemal neljal aastal samal hetkel olnud laovarude keskmist, mis eelnevate aastate majanduskasvu arvestades korrutati läbi koefitsendiga 1,2.Samuti leidis kohus, et üleliigsete laovarude koguse määramisel ja nende eest tasu nõudmisel ei mängi rolli see, kas ettevõtja sai pärast 2004. aasta 1. maid nende varude arvelt lisatulu või mitte. Samuti ei ole kohtu hinnangul põhjust üleliigse laovaru kogust vähendada, sest ainuüksi ettevõtte ladustamisrajatiste mahu suurendamine tähendaks automaatselt ettevõttele õigust suurendada ladustatavate toodete mahtu 1.mail 2004. Loe täpsemalt: http://www.e24.ee/?id=127808Kohtuotsuse täistekstiga võib tutvuda leheküljel: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0560:ET:HTML