Aastasest maksutulust tasuti riigieelarvesse mai lõpuks 24 miljardit krooni

Aastasest maksutulust tasuti riigieelarvesse mai lõpuks 24 miljardit krooni

Rubriik: Rahandusministeerium

Mai lõpuks oli maksu- ja tolliameti andmetel riigieelarvesse maksutulusid tasutud 24 miljardit krooni ehk 36,2 protsenti kehtivas eelarves kavandatust. Mais tasuti makse 5,2 miljardit krooni. Eelmise aasta viie esimese kuuga laekus riigieelarvesse 27,1 miljardit krooni ehk 36,8 protsenti eelarves planeeritud maksutuludest.

Sotsiaalmaksu on viie kuuga tasutud 12,1 miljardit krooni ehk 39,3 protsenti eelarves kavandatust. Mais tasuti sellest 2,3 miljardit krooni, mis on oodatust mõnevõrra vähem. Jätkuvalt halveneva olukorra tõttu tööturul on ka järgnevatel kuudel oodata sotsiaalmaksu alalaekumist võrreldes eelarves planeerituga. Füüsilise isiku tulumaksu tagastused ületasid ka mai lõpuks tasutud tulumaksu, mistõttu on viie kuu kokkuvõttes tasumiste saldo -519,8 miljonit krooni. Mais tasuti füüsilise isiku tulumaksu 398,7 miljonit krooni ning tagastusi tehti 59,9 miljoni krooni ulatuses. Aprilli alguseks maksu- ja tolliametile elektrooniliselt esitatud deklaratsioonide põhjal kuulub kokku tagastamisele 2,6 miljardi krooni ulatuses füüsilise isiku tulumaksu, mis on ca miljardi krooni võrra rohkem kui 2008. aastal.Kohalikele omavalitsustele eraldati mais füüsilise isiku tulumaksu 820,5 miljonit krooni. Juriidilise isiku tulumaksu tasuti viie kuuga 1,1 miljardit krooni, mis moodustab 32,7 protsenti eelarves planeeritust. Mais tasuti juriidilise isiku tulumaksu 233,2 miljonit krooni, mis jääb eelarves kavandatule mõnevõrra alla. Käibemaksu on mai lõpuks tasutud 7,2 miljardit krooni ehk 37,5 protsenti eelarves kavandatust, mis on võrreldes eelarves oodatuga märgatavalt vähem. Mais tasuti käibemaksu 1,4 miljardit krooni. Kuised käibemaksu tasumised on viimastel kuudel olnud võrdlemisi stabiilsed, kuid eratarbimise jätkuva vähenemise tõttu järgnevatel kuudel on oodata käibemaksu tasumiste vähenemist. Alkoholiaktsiisi on mai lõpuks tasutud 927,3 miljonit krooni, mis moodustab 37,2 protsenti eelarves planeeritust. Kuigi mais tasutud 223,2 miljonit krooni vastab eelarves oodatud tasemele, on alkoholiaktsiisi tasumised viie kuu kokkuvõttes siiski eelarve graafikust maas. Tubakaaktsiisi tasuti viie kuuga 748,7 miljonit krooni ning eelarves kavandatust on täidetud 40,6 protsenti. Mais tasuti tubakaaktsiisi 215,9 miljonit krooni, mis ületab eelarves oodatud taset. Kütuseaktsiisi tasuti aasta viie esimese kuuga 1,9 miljardit krooni. Mai lõpu seisuga on eelarves planeeritust täidetud 40,5 protsenti. Mais tasuti kütuseaktsiisi 371,6 miljonit krooni, mis on mõnevõrra eelarves kavandatust enam. Ettemaksukonto muutus vähendas mais tasutud maksusummasid 81,5 miljoni krooni ulatuses. Ettemaksukonto kajastab ettemakseid tulevaste perioodide maksukohustuste arvelt ning konto muutus näitab ettemaksete tegemise ja nende ärakasutamise suhet. Konto negatiivne muutus viitab, et mais tehti uusi ettemakseid vähem kui varasemaid ettemakseid ära kasutati.Loe Rahandusministeeriumi pressiteadet: http://www.fin.ee/?id=82444