Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Riigikontroll: ametnikud saavad SKA andmekogudes liiga vabalt surfata

Riigikontroll: ametnikud saavad SKA andmekogudes liiga vabalt surfata

Rubriik: ERR

Riigikontroll auditeeris viit tundlike andmetega riigi andmekogu ja jõudis järeldusele, et kuigi sealsetele andmetele pääsevad juurde vaid volitatud isikud, on kahe sotsiaalkindlustusameti andmekogu puhul nende isikute juurdepääsuõigused põhjendamatult laiad.

Riigikontrolli hinnangul tuleks rohkem kontrollida andmepäringute põhjendatust ja analüüsida logisid, et teada, kes, millal ja mis motiividel on andmeid kasutanud.

Auditeerimisel olid sotsiaalkaitse infosüsteem (SKAIS), sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR), karistusregister (KARR), e-toimiku väärteomenetluse liides (VMP) ja arendamisel olev automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu (ABIS).

Loe lähemalt:
https://www.err.ee/1608878741/riigikontroll-ametnikud-saavad-ska-andmekogudes-liiga-vabalt-surfata