iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Reformipartei arutab teise pensionisamba riigi maksete lõpetamist

Reformipartei arutab teise pensionisamba riigi maksete lõpetamist

Rubriik: Päevaleht

Raimo Poom kirjutab Päevalehes, et pensionitõusu säilitamiseks võib löögi alla minna riigi panus teise pensionisambasse. Mitu usal­dusväär­set Re­for­mi­era­kon­na al­li­kat kin­ni­ta­sid üks­tei­sest sõltu­ma­tult Päe­va­le­he­le, et ora­vad kaaluvad sel­leks aas­taks plaa­ni­tud pen­sio­nitõusu pääst­mi­seks ra­ha võtmist prae­gus­telt töö­ta­ja­telt. Ka­va näeks et­te lõpe­ta­da vä­he­malt sel­leks aas­taks rii­gi poolt tei­se ko­hus­tus­lik­ku pen­sio­ni­sam­bas­se teh­ta­vad sis­se­mak­sed, mis võta­vad rii­giee­lar­vest sel aas­tal umb­kau­du 2,6 mil­jar­dit kroo­ni. See ai­taks täi­ta lu­ba­dust tõsta pen­sio­ne, mil­leks tä­na­vu ku­lub kaks mil­jar­dit kroo­ni.

Re­for­mie­ra­kond­la­sest rii­gi­ko­gu ra­han­dus­ko­mis­jo­ni esi­mees Jürgen Li­gi ei ei­ta­nud, et se­da ideed on kä­sit­le­tud.

„Ras­kel ajal po­le sundsääst­mi­sest loo­bu­mi­ne va­le,” ütles ta sel­gi­tu­seks, rõhu­ta­des, et te­ge­mist on te­ma isik­li­ku ar­va­mu­se­ga. „Ma ei toe­ta süstee­mi muut­mist, kuid [sis­se­mak­se­te] aju­ti­ne vä­hen­da­mi­ne võib ol­la mõist­lik, kui eesmär­giks on eu­ro­ga lii­tu­mi­ne.” Li­gi li­sas, et sel­list plaa­ni saaks teos­ta­da vaid ju­hul, kui ini­mes­te­le an­tak­se pa­ral­leel­selt va­bad käed ot­sus­ta­maks, kui pal­ju ra­ha nad ta­ha­vad pä­rast rii­gi sis­se­mak­se muut­mist ise fon­di­des­se li­sa­da.Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/456670Loe lisaks: Võimalus: riik peatab maksed teise sambasse.SEB: teise samba kallale minek päädib tulevikus sotsiaalmaksu tõusuga.Savisaar: pensionisamba sissemakseid ei tohi lõpetada ühepoolselt.Vitsur: kohustusliku pensionisambaga liitunuid ei tohi alt vedada.

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus