iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Pensionisammas rootslastele?

Pensionisammas rootslastele?

Rubriik: Päevaleht

Mart Jesse, Tartu ülikooli majandusdoktorant, kirjutab Eesti Päevalehe arvamusküljel teisest pensionisambast ning leiab kokkuvõttes, et prae­gu­sel ku­jul po­le mõtet tei­se pen­sio­ni­sam­ba­ga jät­ka­ta. Sel­lest po­le tol­ku ei rii­gi ma­jan­du­se­le ega ka tu­le­vas­te­le pen­sionä­ri­de­le.

Ma­jan­dus lan­geb ko­gu maail­mas, akt­sia­hin­nad ku­ku­vad. Kaht­le­ma­ta an­nab see ai­nest aru­te­luks: kui mõist­lik on ra­ja­da tu­le­vas­te pen­sionä­ri­de kind­lus­tus­tun­ne in­ves­tee­ri­mis­fon­di­de ja elu­kind­lus­tus­selt­si­de te­ge­vu­se­le? Krah­hi tõttu lõpeb ilm­selt pal­ju­des rii­ki­des aru­te­lu pen­sio­nisüstee­mi eras­ta­mi­se mõtte­ku­se üle.

Ees­tis on pen­sio­nisüsteem ju­ba aas­ta­te eest – mil käi­vi­ta­ti ko­hus­tus­lik ko­gu­mis­pen­sion – osa­li­selt eras­ta­tud. Kui­das meil on läi­nud? Kui aas­taid kii­de­ti pen­sio­ni­re­for­mi edu­kust, siis 2006. aas­tal ker­ki­sid esi­me­sed mu­re­noo­did.

Riik tõsta­tas tol­lal prob­lee­mi, et ko­hus­tus­li­ke pen­sio­ni­va­ra­de hal­da­ja­te keh­tes­ta­tud ta­sud on põhjen­da­ma­tult kõrged ja see väl­jen­dub aas­ta­te pä­rast väik­ses pen­sio­nis. Tä­na­vu no­vemb­ris vas­tu võetud sea­dus muu­tis ta­sus­ta­mi­se põhimõtteid. See peaks lä­hiaas­ta­tel too­ma kaa­sa ta­su­de ala­ne­mi­se. Tõeli­ne pöö­ris jõudis tu­le­vas­te pen­sionä­ri­de tas­ku­tes­se aga sel aas­tal, kui su­la­ma hak­ka­sid ko­gu maail­ma bör­sid.

Nii on Ees­ti ag­res­siiv­se­mad pen­sio­ni­fon­did vii­ma­se aas­ta­ga kao­ta­nud li­gi viien­di­ku väär­tu­sest. Ise­gi kon­ser­va­tiiv­sed fon­did on kõvas­ti pa­ka­se poo­lel. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/452358

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus