iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Pensioni teise samba makseid riik siiski edasi teha ei võimalda

Pensioni teise samba makseid riik siiski edasi teha ei võimalda

Rubriik: Päevaleht

Agnes Ojala kirjutab Päevalehe majandusveerus sellest, et riik lubab soovijatel teise samba pensionifondide makseid jätkata alles järgmisel aastal. Kui se­ni on rii­giee­lar­ve kär­be­test rää­ki­des öel­dud, et ko­hus­tus­li­ku pen­sio­ni­fon­di­ga lii­tu­jad võivad ise va­li­da, kas nad lä­he­vad rii­gi­ga pen­sio­ni­mak­se­te pea­ta­mi­sel kaa­sa või mit­te, siis su­vest aas­ta lõpu­ni sel­list võima­lust ei tu­le.

„Mak­se­te jät­ka­mi­seks tu­leb te­ha aval­dus, au­to­maat­selt keh­tib 0+0-režiim,” sõnas ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi pres­sie­sin­da­ja Kat­rin Rei­mann. Te­ma sõnul sel­gu­vad oma soo­vist tea­ta­mi­se üksi­kas­jad eelnõu val­mi­mi­se käi­gus. Sel­ge aga on, et eelnõu ko­ha­selt sis­se­mak­sed pea­ta­tak­se.

No­vemb­ri­ni saab mõel­daPrae­gu­se plaa­ni jär­gi peak­sid mak­sed pea­tu­ma sel­le aas­ta juu­nist ku­ni 2010. aas­ta­ni. 2011. aas­tast mak­sak­sid lii­tu­nud ühe ja riik kaks prot­sen­ti, 2012.

aas­tast aga taas­tuks se­ni keh­ti­nud 2+4-süsteem. Ju­hul kui pen­sio­ni­ko­gu­ja ot­sus­tab mak­seid jät­ka­ta, lae­kub te­malt sam­bas­se jaa­nua­rist 2010 taas kaks prot­sen­ti bru­to­pal­gast, nii et 2011. aas­tal tee­vad pen­sio­ni­fon­di sis­se­mak­seid riik ja lii­tu­ja võrd­selt.Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/465427Loe samal teemal ka arvamuslugusid tänases Postimehes:Eiki Nestor: Eurodes kogumispensionMihkel Mutt: Vanadus on kallis lõbu

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus