Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Pension: töökoha kaotus seiskab teise samba maksed

Pension: töökoha kaotus seiskab teise samba maksed

Rubriik: Päevaleht

Agne Narusk küsibEesti Päevalehes, et miks on nii, et koondamishüvitiselt ja hüvitiselt, mida makstakse inimesele siis, kui tööandja pankrotistub, läheb pensioni II samba makse maha, kuid töötuskindlustushüvitiselt või töötutoetuselt enam mitte?

Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik Kertu Fedotov: Pensioniõiguse üldine loogika põhineb aktiivse tulu saamisel ehk kui inimene töötab ja panustab süsteemi, siis tekivad tal õigused, kui aga ei tööta, siis mitte. Töötutoetus on oma olemuselt toetus ning seda ei loeta töiseks tuluks. Seega ei maksustata töötutoetust sotsiaalmaksuga ning sellelt ei maksta ka kogumispensioni makset. Ka töötuskindlustushüvitis ei ole aktiivne tulu: sellelt makstakse üksnes sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa, et töötule jääks alles kindlustuskaitse. Kui inimene saaks töötuskindlustushüvitiselt ka pensioniõigusi, tähendaks see sa-malt tulult topelt õigusi.Loe edasi: http://www.epl.ee/artikkel/599135