Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Pangaliidu kinnitusel ei tee pangad euro kursiga sohki

Pangaliidu kinnitusel ei tee pangad euro kursiga sohki

Rubriik: Päevaleht

Hetlin Villak vahendab Päevalehes Pangaliidu tänast teadet, et viimane ei nõustu Tarbijakaitseameti väitega, et Eesti krediidiasutused peavad eurolaenu tagasimaksed konverteerima Eesti Panga kursiga.

Täna edastas Pangaliit koos Swedbanki, SEB Panga, Nordea Panga Eesti filiaali ja Danske Panga Eesti filiaaliga Tarbijakaitseametile ühise seisukoha euros väljastatud laenu tagasimaksetel kasutatava kursi osas. „Valdav osa täna tarbijatele väljastatud pikaajalistest laenudest, sealhulgas eluasemelaenudest antakse pankade poolt välja eurodes. Samas on tarbijal võimalus laenu võtta ka Eesti kroonides. Juhul, kui tarbija on otsustanud võtta eurolaenu, lepivad pank ja laenusaaja kokku, et laenuleping sõlmitakse ja täidetakse eurodes. Niisugune kokkulepe on kooskõlas võlaõigusseadusega. Laenusaajal on võimalus osta laenu tagasimakseteks vajalik kogus eurosid ükskõik missuguse valuutavahetusteenust pakkuva ettevõtja käest. Kui laenusaaja seda võimalust ei kasuta, vahetab laenu andnud pank laenusaaja kontol muus valuutas oleva raha eurodesse ise, selline kokkulepe sisaldub laenulepingu tingimustes. Nagu ka muud valuutavahetusteenust pakkuvad ettevõtted, kasutab pank konverteerimisel kursina kommertskurssi.“ seisis ühisavalduses.Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/446589