iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Padar lubab, et märtsi lõpuks on kärbitud veel viie miljardi eest kulusid

Padar lubab, et märtsi lõpuks on kärbitud veel viie miljardi eest kulusid

Rubriik: Päevaleht

Raimo Poom kirjutab Eesti Päevalehes, et Iva­ri Pa­da­ri sõnul tu­le­vad järgmised kär­ped sotsiaal-, ha­ri­dus- ja kait­se­ku­lu­dest.

„Märt­si lõpuks peab ne­ga­tiiv­ne ee­lar­ve ole­ma jõus­tu­nud ja veeb­rua­ris kõik lä­birää­ki­mi­sed pee­tud,” tea­tas ra­han­dus­mi­nis­ter ei­le Päe­va­le­he­le ja hin­das ees oo­ta­va ee­lar­vekär­pe suu­ru­seks vä­he­malt kaks prot­sen­ti SKT-st ehk viis mil­jar­dit kroo­ni. Ei­le hak­kas po­lii­ti­ku­tel uue ne­ga­tiiv­se ee­lar­ve te­ge­mi­se­ga üli­malt kii­re, sest ra­han­dus­mi­nis­tee­rium ava­li­kus­tas esialg­se ar­vu­tu­se rii­giee­lar­ve möö­du­nud aas­ta de­fit­sii­di koh­ta. Rii­gi ra­ha­ko­tist teh­ti ter­velt 5,2 mil­jar­di eest roh­kem väl­ja­mak­seid, kui suu­de­ti mak­su­de ja muu­de mee­to­di­te­ga kok­ku ko­gu­da. See aga tä­hen­dab, et puu­dujääk, mis ei to­hi eu­ro­le üle­mi­ne­kuks ol­la roh­kem kui kolm prot­sen­ti SKT-st, oli eel­mi­sel aas­tal ju­ba vä­he­malt 2,1 prot­sen­ti.

Kuid Eu­roo­pa Liit ei mõõda ai­nult rii­giee­lar­ve puu­dujää­ki, vaid li­sab sel­le­le ka ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te ja nen­de al­la­su­tus­te tu­lu­sid üle­ta­nud ku­lu­de mää­ra. En­di­ne ra­han­dus­mi­nis­ter ja rii­gi­ko­gu lii­ge Taa­vi Ves­kimä­gi en­nus­tas, et al­les mõne kuu pä­rast kok­ku ar­vu­ta­ta­vad sum­mad näi­ta­vad veel­gi suu­re­mat puu­dujää­ki. „Sel­le­le võib pool prot­sen­ti de­fit­sii­ti siis veel juur­de tul­la,” ar­vas ta. See tä­hen­dab, et ko­gu rii­gi eel­mi­se aas­ta ma­jan­dus­tu­le­mu­sed võivad viia Ees­ti ju­ba oht­li­kult lä­he­da­le eu­rost unis­ta­mi­se lõpe­ta­va­le pii­ri­le, ning vii­tab kii­re ja hiig­las­li­ku ku­lukär­pe va­ja­du­se­le tä­na­vu.

Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/455120

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus