Oktoobri MaksuMaksjas võimalikud ja reaalsed aktsiisitõusud

Oktoobri MaksuMaksjas võimalikud ja reaalsed aktsiisitõusud

Rubriik: EML pressiteade

Oktoobrikuu MaksuMaksja peatub erinevatel aktsiisiteemadel, millest mõni on meedias palju tähelepanu pälvinud, mõni aga peaaegu tähelepanuta jäänud.

Sisekaitseakadeemia maksunduse ja tolli õppetooli lektor Indrek Saar kirjutab pikemalt oma doktoritööst, mille eesmärk oli hinnata alkoholi maksustamise optimaalset taset, ning seletab lahti poleemikat tekitanud uuringu tulemused. undefinedundefinedundefined EML jurist Hiie Marrandi annab ülevaate energiatoodete ja elektrienergia maksustamise direktiivi muutmise põhjustest ning sellest, kuidas direktiivi muudatused mõjutaksid Eestis erinevate toodete hindu. EML juhatuse liige Lasse Lehis tutvustab selle aasta alguses kehtima hakanud uut tubakatoodete maksumäärade direktiivi, mis annab liikmesriikidele palju rohkem paindlikkust määrata oma aktsiisistruktuurid. Fikseeritud ja proportsionaalse aktsiisimäära vahekorra muutmine muudaks odavamate ja kallimate sigarettide hinnavahet. Eesti senise aktsiisipoliitika tulemusena on see hinnavahe muutunud väga suureks ning autori arvates tuleks hakata odavamate sigarettide aktsiisitaset tõstma. Samuti on oluline võidelda sigarettide salaturuga, mille osakaalu hinnatakse juba ligi 30% suuruseks. Selles valguses võib olla mõistlik hajutada aktsiisitõusud pikemale perioodile. Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co vandeadvokaat Toomas Pikamäe annab lugejatele ülevaate maksualastest kuritegudest ja nende menetlemise praktikast. Tihti võib maksuhaldur lisaks täiendava maksusumma määramisele alustada maksukohustuslase suhtes ka väärteo- või kriminaalmenetlust. Võib ka juhtuda, et ühe isiku suhtes läbi viidud kriminaalmenetluses kogutud andmed on toonud kaasa maksu määramise teistele, kriminaalasjaga otseselt mitte seotud isikutele. Sellest lähtuvalt selgitab Pikamäe, millal võib maksuseaduste rikkumine tuua kaasa maksukohustuslase karistamise väärteo- või kriminaalkorras, millised on maksusüütegude aegumistähtajad ning millised on süüteo- ja maksumenetluse omavahelised seosed. Sisekaitseakadeemia maksunduse ja tolli õppetooli juhataja Tõnis Elling tutvustab Riigikohtu uuemat praktikat selle kohta, millal on tegu ettevõtte üleminekuga ja millal tavalise kauba või teenuse müügiga. Ühel juhul käibemaksu ei lisata ja ostjal ei teki sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust, teisel juhul toimub maksustamine ja mahaarvamine üldkorras. Kui pooled on tehingu vääralt kvalifitseerunud, võib ostjal tekkida sisendkäibemaksu mahaarvamisega probleeme. Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko telefon 626 4196, 53035 007margit(a)maksumaksjad.ee