Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Õiguspärane ootus masu ajal

Õiguspärane ootus masu ajal

Rubriik: Päevaleht

Vandeadvokaat Sten Luiga kirjutab Päevalehes, et vii­ma­sel ajal on ko­da­ni­kud ma­su taus­tal üpris aga­ralt ha­ka­nud te­ge­le­ma põhi­sea­dus­li­ku po­lee­mi­ka­ga ja ar­gu­men­tat­sioo­nist kos­tab jär­jest sa­ge­da­mi­ni lä­bi õiguspä­ra­se oo­tu­se põhimõtte­le apel­lee­ri­mi­ne.

Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/474596