Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Novembri MaksuMaksjas uued korrad, uued vormid

Novembri MaksuMaksjas uued korrad, uued vormid

Rubriik: EML pressiteade

Hilissügisene MaksuMaksja kirjutab uutest vormidest maksuarvestuses, mis hakkavad kehtima uuest aastast, ning ka nendest, mille muutmise või kehtestamise järele tuntakse puudust.

Hiljuti läbis uuenduskuuri töölepinguseaduse alusel kehtestatud keskmise töötasu arvestamise kord. EML jurist Gaily Kuusik tutvustab uuest aastast kehtima hakkavaid muudatusi, tänu millele on kord selgem ja lihtsamini hallatav, kuid siiski ei saa öelda, et sellega oleks kõik probleemid lahendatud.MTA kliendipõhine ettemaksukonto, mis sai Soome president Tarja Halonenilt kvaliteediinnovatsiooni auhinna, on maksumaksja tööd tunduvalt hõlbustanud. Siiski on sellel innovaatilisel lahendusel ka kitsakohad. EML juhatuse liige Lasse Lehis kirjutab kahest probleemist, mis on viimasel ajal EML liikmetele muret valmistanud.Samuti jätkab Lasse Lehis siirdehindade topeltmaksustamise teemat. Arvatavasti EML-poolse probleemi tõstatamise tulemusena hakkab uuest aastast hakkab kehtima deklaratsiooni INF 11 uus redaktsioon, mida täiendati asjakohaste sätetega siirdehinna kohta. Siirdehinna kaudu tulu saanud tehingupool võib edaspidi arvestada seda tulu samamoodi nagu saadud dividendi.2011. aasta algusest hakkas kehtima tulumaksuseaduse muudatus, millega laiendati füüsilisest isikust ettevõtja võimalusi oma ettevõtet teisele isikule maksuvabalt üle anda. Nüüd on pika otsimise peale ka üles leitud rahandusministri määrus, mis täpsustab vara üleandmise korda.EML jurist Hiie Marrandi tutvustab huvipakkuvat kohtuasja, kus vaidlus käib selle üle, millal sai ettevõtja kätte tähtsa dokumendi, mille peale ta tahab kohtusse kaebust esitada. Kuna halduskohtusse pöördumise tähtaeg on võrreldes tsiviilasjadega väga lühike, võib saatuslik viivitus üsna kergesti tekkida, kui ei olda kursis dokumentide kättetoimetamise reeglitega. Lisaks teeb Hiie Marrandi kokkivõtte 11. novembril Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja EML läbi viidud maksukonverentsist, mille põhiteemadeks oli palju furoori tekitanud Brüsseli uued maksualgatused: äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas ning finantstehingute maks.MaksuMaksja esitleb maksundusalaste uurimistööde konkursil õiguserialadebakalaureuse- ja lõputööde kategoorias I koha saanud uurimust, mille autoriks on Mari Rämmi. Töö annab ülevaate töölähetuse ning tööjõurendi olemusest ja nende maksustamise erinevustest.Lisateave:MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berkotelefon 626 4196, 53035 007margit@maksumaksjad.ee