Maksumaksjate Liidu Fond kuulutab välja 2009. aasta maksualaste uurimistööde konkursi

Maksumaksjate Liidu Fond kuulutab välja 2009. aasta maksualaste uurimistööde konkursi

Rubriik: EML pressiteade

Julgustamaks maksualaste uurimuste kirjutamist, kuulutab Maksumaksjate Liidu Fond välja maksualaste uurimistööde konkursi. Konkurssi toetavad Eesti Maksumaksjate Liit, AS PricewaterhouseCoopers ja IMG Advokaadibüroo.

Osalemistingimused

  • Töö peab olema otseselt või kaudselt maksundusega seotud.
  • Töö võib olla nii õpingute raames valminud kui ka spetsiaalselt konkursile kirjutatud. See ei tohi olla varem avaldatud.
  • Töö tuleb esitada eesti või inglise keeles, hiljemalt 15. juuniks 2009 elektronpostiga aadressile: voistlus@maksumaksjad.ee

Auhinnad Parimate tööde autoritele on ette nähtud rahalised auhinnad. Auhinnafond on: 45 000 krooni PwC on välja pannud täiendava rahalise eriauhinna 5000 krooni majanduseriala üliõpilastele silmapaistva töö eest siirdehindade (transfer pricing) teemal. Võitjad saavad lisaks tasuta pääsme PwC maksukonverentsile. Teiste tähelepanuväärsete tööde autoritele antakse ergutusauhinnana välja ajakirja MaksuMaksja aastatellimus ja EML maksualaseid publikatsioone. Töid hindab komisjon, kuhu kuuluvad EML juhatuse ja nõukoja liikmed ning toetajate esindajad. Auhinnad antakse võitjatele üle EML maksukonverentsil 1. oktoobril 2009. EML korraldab konkurssi juba kümnendat aastat. Algaastatel tagasihoidlikult alustanud konkursi osas on huvi aasta-aastalt kasvanud ning 2008. aasta konkursile laekus juba 25 kõrgetasemelist tööd. Varasemalt konkurssidel osalenute hulgast võib täna leida igati arvestatavaid Eesti maksuspetsialiste.Informatsioon varasemate aastate võitjate ning auhinnatud tööde teemade kohta leiab siit.Eesti Maksumaksjate Liit on 1995. aastal loodud mittetulundusühing, mis kaitseb maksumaksjate huve ja õigusi, taotleb optimaalset maksukoormust ning jälgib kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. Maksumaksjate liit nõustab maksuõiguse küsimustes ning annab välja ajakirja “MaksuMaksja” ja maksualaseid raamatuid. Liit ühendab üle 2500 liikme. PricewaterhouseCoopers on maailma suurim ärinõustamisteenuseid pakkuv organisatsioon (www.pwc.ee). PwC maksunõustajad aitavad klientidel leida toimivaid maksusäästlikke ärilahendusi ning ennetada maksuriske, parima tulemuse saavutamisele aitavad kaasa erialane spetsialiseerumine, pikaajaline kogemus Eesti turul ning hea ligipääs rahvusvahelisele oskusteabele. IMG Advokaadibüroo on maksu- ja äriõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroo (www.img.ee). Advokaadibüroos töötavad erinevate maksustamise valdkondade spetsialistid, samuti maksuvaidlustele spetsialiseerunud juristid. Rahvusvahelise ärinõustamisteenuseid pakkuvate büroode ühenduse AGN International abiga nõustab IMG Advokaadibüroo ka rahvusvahelistes maksu- ja äriõiguse küsimustes. Lisateave: Erki Uustalu, tel 6141800 www.maksumaksjad.ee