Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maksukorralduse seaduse kavandatavad muudatused – töötamise register

Maksukorralduse seaduse kavandatavad muudatused – töötamise register

Rubriik: EML

Rahandusministeerium koostas ja saatis ministeeriumidevahelisele esimesele kooskõlastusringile maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt luuakse eelnõuga töötamise register, mis võimaldab koguda informatsiooni Eestis tööd tegevate isikute kohta. Kogu töötamisega seonduv informatsioon kogutakse ühte elektroonilisse keskkonda, mis aitab vähendada Maksu- ja Tolliameti, Eesti Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti, Tööinspektsiooni, Eesti Haigekassa, Politsei- ja Piirivalveameti halduskoormust ja dubleerivat tegevust nii andmete esitamisel, kogumisel kui töötlemisel. Seoses töötajate registri loomisega muudetakse Sotsiaalministeeriumi poolt ettevalmistatava eelnõuga ka ravikindlustuse seadust, töötuskindlustuse seadust, individuaalse töövaidluse lahendamise seadust, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadust, riikliku pensionikindlustuse seadust, riiklike peretoetuste seadust, vanemhüvitise seadust ja sotsiaalhoolekande seadust. Seaduseelnõus on eeldatava jõustumise ajana märgitud 01.07.2014. a. EML kutsub üles eelnõu kohta arvamust avaldama. Kui teil on ettepanekuid või soovite eelnõud kritiseerida, siis palume argumenteeritud seisukoht edastada EML-ile e-posti aadressil info@maksumaksjad.ee. Oma seisukoha võib esitada ka Rahandusministeeriumile e-posti aadressil info@fin.ee. Ministeeriumidele on seisukohtade esitamiseks seatud tähtajaks 20.09.2013. a. EML palub tähtajaga ka meile seisukohtade edastamise osas arvestada. Seaduseelnõu toimiku nr 13-1222. Link: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/1ca24343-542a-453b-b256-0a9399d21808