Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

MTA pidas kinni ligi 4 miljoni euro suuruses käibemaksupettuses kahtlustatavad

MTA pidas kinni ligi 4 miljoni euro suuruses käibemaksupettuses kahtlustatavad

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna ametnikud korraldasid eelmisel nädalal kriminaalmenetluse käigus Lääne- ja Harjumaal üheaegselt 27 läbiotsimist ning pidasid maksukuriteos kahtlustatavatena kinni kuus isikut.

Isikuid kahtlustatakse riigile 3,8 miljoni euro kahju tekitamises käibemaksu alusetu tagasiküsimise teel, kuritegeliku ühenduse loomises ja sinna kuulumises. Läbi otsiti kahtlustatavatega seotud elu- ja töökohad ning transpordivahendid.Lääne ringkonnaprokurör Indrek Kalda sõnul seisnes maksupettus kahtlustuse järgi selles, et ettevõte esitas 2012. a jaanuarist kuni 2013. a juunini maksudeklaratsioonides tahtlikult valeandmeid.

Käibedeklaratsioonides kajastati fiktiivseid majandustehinguid tekstiilitoodete soetuse ja edasimüügi kohta Läti Vabariiki. Maksukelmuse läbiviimiseks lõid kuritegeliku ühenduse liikmed ettevõtete keti, mida ise ka juhtisid.Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuusi sõnul tõestab see juhtum järjekordselt, et käibemaksupettused on teatud inimestele vägagi tulutoovaks äriks, milleks sobib igasugune kaup. „Ka selle juhtumi puhul on märksõnadeks kõrge organiseerituse tase, rahvusvahelisus ning põhjalik planeerimine,“ märkis Kuus.Kahtlustus on esitatud kokku kuuele füüsilisele ja ühele juriidilisele isikule, vahistatud kedagi ei ole. Menetlustoimingute käigus on kinni peetud erinevaid varasid kokku ligi 400 000 euro ulatuses.Maksukelmuse toimepanemise eest suures ulatuses saab süüdimõistmisel karistada kuni seitsmeaastase vangistusega.

Kuritegeliku ühenduse loomise eest on seaduses ette nähtud 5- kuni 15-aastane, sellisesse ühendusse kuulumise eest aga 3- kuni 12-aastane vangistus.Kriminaalasja kohtueelset uurimist viib läbi Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond ning juhib Lääne Ringkonnaprokuratuur.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=34612&tpl=1026