iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksud tõstetud, mis edasi?

Maksud tõstetud, mis edasi?

Rubriik: Päevaleht

Päevalehe juhtkirjas räägitakse sellest, et pea­mi­nis­ter And­rus An­sip ütles vei­di enam kui kuu aja eest rii­gi­ko­gu ees esi­ne­des, et ta ei näe prae­gu va­ja­dust pöö­ra­ta meie mak­su- või ma­jan­dussüsteem pea pea­le. Kas käi­be­mak­su tõst­mi­ne 18 prot­sen­dilt 20 prot­sen­di­le on mak­susüstee­mi pea pea­le pöö­ra­mi­ne või mit­te, sel­le üle võib mui­du­gi vaiel­da, aga igal ju­hul on see vä­ga ra­di­kaal­ne samm.

As­ju, mi­da ko­he kind­las­ti ei teh­ta, on va­lit­sus­koa­lit­sioo­ni liid­rid vii­mas­tel kuu­del üles lu­ge­nud veel­gi – ke­va­di­se pen­sio­nitõusu kal­la­le ei min­da, tu­lu­mak­su ei tõste­ta, va­ne­mahüvi­tist ei puu­tu­ta… Ar­ves­ta­des meie ma­jan­du­se lä­he­ma aja en­di­selt vi­let­said väl­ja­vaa­teid ja täies­ti reaal­set võima­lust, et käi­be­mak­su ja akt­sii­si­de tõst­mi­ne ei an­na tu­lu­de loo­de­tud kas­vu, sest tar­bi­jad pii­ra­vad oma ku­lu­tu­si, on see tühi jutt. Po­lii­ti­kud teek­sid pa­re­mi­ni, kui nad sel­lis­te loo­sun­gi­te pil­du­mi­se lõpe­tak­sid, sest te­ge­li­kult võib aas­ta ede­ne­des küllalt suu­re tõen­äo­su­se­ga tek­ki­da va­ja­dus te­ha veel mõned va­lu­sad kär­ped ja tõsta mak­su. Ai­nus, mi­da sel­le võima­lu­se ei­ta­mi­se­ga saa­vu­tab, on vä­he­se­gi jä­re­lejää­nud tõsi­seltvõeta­vu­se kao­ta­mi­ne.Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/471684Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus