Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Maksuamet: võitleme edasi, et poolt miljardit mitte maksta

Maksuamet: võitleme edasi, et poolt miljardit mitte maksta

Rubriik: Päevaleht

Holger Roonemaa intervjueerib Eesti Päevalehes Maksu- ja Tolliameti peadirektor Enriko Aava. Kuigi üleeilne Tallinna Halduskohtu otsus tõi maksuameti vastu ligi 500 miljoni kroonise nõude, ei kaalu amet selle juhi Enriko Aava sõnul Sylvesteri eksomanikelt võetud tulumaksu kiiret tagastamist.

Halduskohus tunnistas põhiseadusega vastuolevaks maksukorralduse seaduse paragrahvi, mis annab aluse hinnata, kas tehingu sisu reaalselt oli sama, mis paberi peal näidatuna. Kui tähtsal kohal ta on maksuhalduri töös? Maksuhaldur ei kasuta seda paragrahvi totaalselt, sest valdav osa meie maksumääramistest tugineb ikkagi konkreetsetele tõenditele. Aga paratamatult esineb maksusuhetes dokumentidega mängimist ning asjade näitamist teises valguses. Reeglina on mängus rahalised huvid ja suuremate tehingute puhul võib juhtuda, et ettevõtjate huvi on vähendada oma maksukohustust. See paragrahv annabki võimaluse lähtuda maksustamisel tehingu tegelikust sisust. Kui Riigikohus nõustub halduskohtu seisukohaga, mis see maksuameti jaoks tähendab? Kõigepealt tuleb ära oodata Riigikohtu seisukoht ja siis tuleb analüüsida, mis see tähendab. Minule teadaolevalt rakendati tehingute reaalsest sisust lähtumise põhimõtet juba siis, kui vastavat paragrahvi seaduses veel polnudki Paljude inimeste hinnangul on maksuamet kasutanud maksuotsuste tegemisel sedasama paragrahvi viimastel aastatel liiga agaralt. On siin toimunud teadlik põhimõttemuutus? See on minu meelest müüt. Me oleme viimaste aastate jooksul ehitanud üles väga tugeva info- ja analüüsisüsteemi ning kontrollitegevuses lähtume kõigepealt suurematest riskidest. Maksuhaldur tegeleb järjest enam just suurte kaasustega, kus tihtipeale tõepoolest lastakse tehingul paista välja hoopis teises valguses. Sel juhul tuleb vastavat võimalust rakendada, aga enamus maksuotsustest ei ole toimunud paragrahv 84 alusel. Üks osa suurtest maksuotsustest kindlasti on. Kas näiteks osadel Hansapanga endistel omanikel tekib ka nüüd võimalus oma raha tagasi nõuda, sest nemad müüsid oma osaluse analoogselt? Kohtuvaidlus on ju alles esimese astme kohtuotsuse tasandil. Praegu selliseid järeldusi teha oleks ennatlik. Tuleb ära oodata lõplikud lahendid ja siis mõtleme edasi. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/431335 Loe ka Äripäevast: Kaisa Tahlfeld. „Sõerd: Sylvesteri loole kriips alla“ http://www.aripaev.ee/3972/uud_uudidx_397212.html Äripäeva juhtkiri „Maksuamet, kõige tulusam fond“: http://www.aripaev.ee/3972/arv_juhtkiri.html