Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuamet tuleb ja võtab

Maksuamet tuleb ja võtab

Rubriik: Päevaleht

15. veebruari 2006 a Eesti Päevalehe Ärilehes kirjutab Õnneli Varend, et kui riigikogus käis tants tulumaksumäärade alandamise ümber, siis unustati üks pisiasi. Või õigemini – FIE-de elu oleks võinud lihtsamaks teha. Aga ei tehtud.

Tulumaksuseadus näeb FIE-dele ette kohustuse tasuda tulumaksu avansiliste maksetena. Seda tehakse kolm korda aastas (15. juuni, 15. september ja 15. detsember). Avansilise maksukohustuse mõte on sellest, et maksumaksja täidaks oma maksukohustuse siis, kui ta on eeldatavalt tulu saanud. Idee tuleneb maksevõimelisuse põhimõttest – maksu tuleb koguda võimalikult tuluallika lähedalt ning ka tulu tekkimise momendi lähedalt.Tegelikult võimaldab tulumaksuseadus avansilise makse suurust vähendada ja selle tasumisest ka vabastada, ent sõnaselgelt on see ette nähtud vaid nendel juhtudel, mil prognoositav ettevõtlustulu on oluliselt väiksem eelmise maksustamisperioodi omast. Makse vähendamiseks esitab maksumaksja sel juhul taotluse, kus ta vähendamise soovi põhjendab. Otseselt aga sellist juhtumit, kus oleks alust taotleda avansilise makse vähendamist tulumaksumäära alanemise tõttu, seadus ei käsitle. Maksumaksjate liit kavatseb riigikogule teha ettepaneku tulumaksuseaduse täiendamiseks selliselt, et seadusest tuleneks sõnaselgelt FIE avansilise makse suuruse vähenemine maksumäära alanemisel. Võttes arvesse, et maksumäärad on aastani 2009 fikseeritud, on see jätkuv probleem. Seni soovitan maksumaksjatel esitada maksuhaldurile taotlus avansilise makse suuruse vähendamiseks. Taotlust peaks põhistama lähtuvalt avansilise makse eesmärgist. Avansilise makse kaudu püüab riik tagada maksukohustuse täitmist tulu tekkimise hetkel ning võimalikult tuluallika lähedal. On selge, et lõpuks täidetakse maksukohustus just nimelt tegelikult kehtivat maksumäära rakendades.Täpsemalt saab lugeda http://www.arileht.ee/artikkel_3982.html?PHPSESSID=6482c0efc8c92745156385d2f16623ff või 15. veebruari Eesti Päevalehe Ärilehest lk 10.