iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Majanduskasv ei tule iial tagasi

Majanduskasv ei tule iial tagasi

Rubriik: Päevaleht

Viktor Trasberg, Tartu ülikooli majandusteooria dotsent kirjutab Eesti Päevalehes, et ee­lar­ve kär­pi­mi­seks teh­ta­vad et­te­pa­ne­kud on muu­tu­nud üha ja­bu­ra­maks ja kah­juks ka küüni­li­semaks.

Aga tu­le­taks meel­de ma­jan­du­se põhitõde: Ees­ti büdžetik­rii­sis ei ole süüdi mit­te hä­ving maail­ma­ma­jan­du­ses, vaid meie ee­lar­ve tu­lu­baa­si üle­se­hi­tus. Täp­se­malt öel­des: sel­le mit­te­vas­ta­vus tu­ru­ma­jan­du­se põhimõte­te­le. Ee­lar­ve, mis põhi­nes pea­mi­selt tar­bi­mis­mak­su­del ja vä­ga kii­re kas­vu eel­du­sel, ei saa­nud­ki kaua koos püsi­da. Meid pi­mes­tab kah­juks ik­ka veel eel­mis­te aas­ta­te ma­jan­dus­kas­vu sä­ra ja üle­voo­la­vad mak­su­tu­lud.

Pa­ra­ku te­ki­tas lühia­ja­li­ne, aga vä­ga kii­re ma­jan­dus­kasv suu­ri moo­nu­tu­si ma­jandusst­ruk­tuu­ris ja tööjõu paik­ne­mi­ses te­ge­vus­vald­kon­ni­ti. Ees­ti prae­gu­ne ee­lar­vep­rob­leem on ik­ka­gi seo­tud ebamõist­li­ku mak­susüstee­mi­ga, kus tu­lu­baas on liig­ses sõltu­vu­ses tar­bimistsüklist. Sa­mal ajal on lae­ku­mi­sed tu­lu­mak­su­dest üsna ta­ga­si­hoid­li­kud. Ka­pi­ta­li­mak­sude osa­kaal Ees­ti rii­giee­lar­ves on EL-i rii­ki­de seas kõige ma­da­lam.

Pea­me aru saa­ma, et nii kii­re ma­jan­dus­kasv toi­mus ühe­kord­se­te ja vä­ga erand­li­ke te­gu­ri­te kok­ku­lan­ge­mi­sel. Eu­roo­pa Lii­du­ga ühi­ne­mi­se mõju, vä­lis­pan­ka­de ag­res­siiv­ne lae­nu­po­lii­ti­ka ja üle­maailm­ne ma­jan­dus­kasv on pea­mi­sed mõju­rid, mis meie ma­jan­dust ta­gant tõuka­sid. Sa­ma­su­gu­ne kii­re kasv toi­mus kõigis uu­tes Eu­roo­pa Lii­du maa­des. Ees­ti ei suut­nud kah­juks ma­jan­du­se üle­kuu­me­ne­mist oh­jel­da­da, peab tõde­ma ka Ees­ti Pank.

Sa­ma­su­gu­ne moo­nu­tus tek­kis ka meie ava­li­ku sek­to­ri ra­has­ta­mi­ses. Tek­kis mul­je, et nii ma­da­la mak­su­koor­mu­se­ga saab­ki Ees­ti rii­ki üle­val pi­da­da. Vä­he­ne­vad tu­lu­mak­su­lae­ku­mi­sed kom­pen­see­ris suu­re­nev tu­lu­voog tar­bi­mis­mak­su­dest ja rii­gi­pool­se­te in­ves­tee­rin­gu­te te­ge­ma­ta jät­mi­ne võimal­das ka ee­lar­ve liht­salt ta­sa­kaa­lu saa­da. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/457185Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 30 €

Esita tellimus