Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maamaksu tõusu põhjendus ei ole õiguslikult pädev

Maamaksu tõusu põhjendus ei ole õiguslikult pädev

Rubriik: Päevaleht

Eesti Päevaleht kirjutab, et maamaksu tõstmist ei saa põhjendada kanalisatsiooni rajamise vajadusega.

“Tallinna linnavalitsus on maamaksu tõusu ajakirjanduses korduvalt põhjendanud vajadusega ehitada välja ühiskanalisatsioon. Mõistes poliitikute soovi ebapopulaarseid otsuseid linnakodanikele mingilgi viisil põhjendada, ei saa leppida argumentideks kasutatavate õiguslikult sobimatute väidetega,” teatab advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partners oma kodulehel avaldatud viimases uudiskirjas. Maamaks laekub maamaksu seaduse kohaselt omavalitsusüksuse eelarvesse ning seadusandja ei ole kindlaks määranud maamaksu kasutamise kindlat otstarvet, selgitab advokaadibüroo. Ühiskanalisatsiooniga seotud küsimusi reguleerib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, mis näeb ette ühiskanalisatsiooni omaniku või valdaja õiguse võtta kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu, millega tagatakse muu hulgas ühiskanalisatsiooni arendus. Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/425602