Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Luksusautomaks – kas tõsiselt võetav mure keskkonna pärast?

Luksusautomaks – kas tõsiselt võetav mure keskkonna pärast?

Rubriik: Päevaleht

Raino Paron, Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous partner, kirjutab Eesti Päevalehe Ärilehes, et teatud võimsuspiiri ületavate autode maksustamise idee on tekitanud ärevat vastukaja. Kommentaatorite seisukohad jagunevad kahte vastandlikku leeri.

Igasuguse uue maksu kehtestamise puhul peab esmalt olema selge selle eesmärk. Lisaks ei tohi maks tabada kedagi ootamatult. Õigusriigis ei maksustata tagantjärele otsuseid, mida maksumaksjad on teinud kehtiva maksukorralduse järgi eeldusel, et kord jääb kehtima ka edaspidi. Praegu pole selgust kummaski küsimuses. Meediakäsitlus jätab mulje, et pigem on omaette eesmärk vähendada kallite autode hulka tänavapildis kui saavutada keskkonda puudutavaid eesmärke. Kindlasti ei neela mõttetult palju kütust ega saasta õhku ainult luksusautod. Mootori võimsusel ja keskkonnasäästlikkusel puudub otsene seos: paljud uued ja suure mootoriga sõidukid on oluliselt väiksema kütusekulu ja CO2-sisaldusega kui vähem võimsad vanemad autod. Autotootjad on võtnud selgelt sihiks luua ökonoomseid tulevikuautosid, selles suunas on liigutud juba viimased viis–seitse aastat. Tootmist mõjutab nii kütusehinna tõus kui ka pidev keskkonnanõuete karmistumine. Neid järgitakse hoolsasti, vastasel korral tuleb äri mõne aasta pärast kinni panna. Avalikkuse kriitika on tabanud eelkõige suure mootoriga autosid. Samal ajal on tootjad, näiteks BMW ja Mercedes, suutnud ehitada uuema põlvkonna mootorid oluliselt ökonoomsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Üks kalli ja keskkonnavaenuliku auto näiteid tunduvad olevat Mercedese S-klassi autod. Uue maksu pooldajate käsitlusest jääb mulje, et mida kallim auto, seda rohkem saastab see keskkonda. Faktid räägivad aga veidi teist keelt. Lähemal vaatlusel selgub, et Mercedese S-klass võib vaatamata oma võimsusele ja luksuslikkusele olla oluliselt säästlikum kui hinnaskaala teises otsas olev Lada ning võistelda edukalt ükskõik millise keskklassi autoga. Juhul kui ettepanekuga soovitakse saavutada eesmärki “mõistlik kütusekulu ja vähene keskkonnasaaste”, tuleks ka maksustamisel lähtuda just neist kriteeriumitest. Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/?artikkel=430492