Ligi: elektri hinna tõusu lausaline kompenseerimine pole õige