Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Laenuvõtjat kontrollitakse hoolega

Laenuvõtjat kontrollitakse hoolega

Rubriik: Päevaleht

25. jaanuari 2006 a Päevalehes kirjutab Toivo Tänavsuu, et värskelt eluasemelaenu võtnutel pole lootust saada viie tööpäevaga laenuintressidelt tulumaks tagasi. Lisaks manitsetakse, et ise ei tasu tuludeklaratsioonides andmeid parandada.

Maksuameti pressiesindaja Liis Plakk lubab, et amet tagastab enammakstud tulumaksu 90 protsendile inimestest viie tööpäevaga, kes on esitanud e-tuludeklaratsiooni. “Seda siis, kui andmed inimese eeltäidetud tuludeklaratsioonil on korrektsed ning ei vaja lisakontrollimist.”Eeltäidetud deklaratsioonile, kus kajastub info palga ja muude tulude, eluasemelaenu intresside, koolituskulude, õppelaenu intresside jpm kohta, pääseb e-maksuameti kaudu ligi alates 4. veebruarist. Deklaratsiooni saab esitada 15. veebruarist ning kiiremad saavad raha tagasi juba 22. veebruaril.2005. aastal eluasemelaenu võtjad viie tööpäevaga enammakstud tulumaksu tagasi ei saa. “Tahame kontrollida, et laenuintressid deklareeritakse õigesti ning laenu kasutatakse sihtotstarbeliselt,” ütles Plakk.Kui deklaratsioon vajab täiendavat kontrollimist ja lisadokumentide esitamist, siis sellest teavitatakse inimest deklareerimisele järgneval tööpäeval e-maksuameti infolehel. Kui aga eluasemelaenu intresse deklareeritakse esimest korda, võtab maksuamet inimesega ühendust kunagi hiljem. Ja ütleb alles siis, mis dokumente on vaja lisaks esitada.Muudatus võrreldes eelmise aastaga on see, et alates eelmisest aastast võetud eluasemelaenude puhul saab intressi tulust maha arvata vaid juhul, kui eluase on soetatud endale. “Maksumaksja peab deklareerima, kes on eluaseme omanik. Kui deklareerija ja omaniku andmed ei lange kokku, ei ole deklareerija eluaseme soetaja,” ütles Plakk. Plaki sõnul on põhjust maksumaksjatele ka üle korrata, et oma eeltäidetud deklaratsioonis ei tasu andmeid ise muuta, küll aga tuleks need hoolikalt üle kontrollida. Asutused – koolitusasutused, kindlustusseltsid, ametiühingud jpt –, kellele tehtud kulutusi võib maksumaksja oma tulust maha arvestada, edastavad maksuametile automaatselt info 1.veebruariks. See info jõuab ka eeltäidetud deklaratsioonidesse. “Kui maksumaksja täiendab või parandab neid andmeid ise, siis palutakse talt andmeid tõendavaid dokumente, mille toomine, sisestamine ja kontrollimine võtab aega,” rääkis Plakk. Päris kõik andmed siiski maksuametisse automaatselt ei jõua – maksumaksja peab andma oma pangale loa eluasemelaenu intresse puudutava info saatmiseks maksuametisse.Täpsemalt saab lugeda siit või 25. jaanuari 2006 a Päevalehest lk 13.