Kuni 31.12.2010 kehtinud maksumärki kandvad sigarid ja sigarillod tuleb eemaldada käitlemisest hiljemalt 31. detsembriks 2011

Kuni 31.12.2010 kehtinud maksumärki kandvad sigarid ja sigarillod tuleb eemaldada käitlemisest hiljemalt 31. detsembriks 2011

Rubriik: MTA

Kuni 31.12.2010 kehtinud maksumärki kandvad sigarid ja sigarillod tuleb eemaldada käitlemisest hiljemalt 31. detsembriks 2011.

Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et lõppemas on aeg, millal tohib müüa sigareid ja sigarillosid, mis kannavad kuni 31.12.2010 kehtinud maksumärki. Nimetatud maksumärk on visuaalselt rohelistes toonides. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 851 (jõustus 01.01.2011) sätestab erandi enne 2011. aasta 1. jaanuari tarbimisse lubatud sigaritele ja sigarillodele, mis on maksumärgistatud kuni 31.12.2010 kehtinud maksumärgiga. Nimetatud sigareid ja sigarillosid on lubatud müüa 12 kalendrikuu jooksul uue kujundusega maksumärgi jõustumise päevast (01.01.2011) arvates. Seega alates 01.01.2012 ei tohi enam müüa kuni 31.12.2010 kehtinud maksumärgiga maksumärgistatud sigareid ja sigarillosid. Seetõttu peavad kauplused ja hulgilaod eemaldama müümata jäänud eelpool nimetatud maksumärki kandvad sigarid ja sigarillod käitlemisest hiljemalt 31. detsembriks 2011. Nimetatud sigareid ja sigarillosid on lubatud ladustada vaid aktsiisilaos. Maaletooja, aktsiisilaopidaja otsustab, kas toodetelt saab kehtetu maksumärgi eemaldada ja toote märgistada uue maksumärgiga või tooted hävitatakse. Tagastamise eesmärgil võib maksumärki eemaldada ainult maksuhalduri järelevalve all.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=31458&tpl=1026