Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Alates 2012. aasta 1. jaanuarist on tubakatoodetel uue kujundusega maksumärk ja sigarettidel uus aktsiisimäär

Alates 2012. aasta 1. jaanuarist on tubakatoodetel uue kujundusega maksumärk ja sigarettidel uus aktsiisimäär

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et alates 2012. aasta 1. jaanuarist hakkab kehtima uue kujundusega tubakatoodete maksumärk.

Uue kujundusega tubakatoodete maksumärk on kehtestatud rahandusministri 18.

oktoobri 2011 määrusega nr 48, millega muudeti rahandusministri 12. aprilli 2006. a määrust nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord”. Tubakatoote maksumärgi uus kujundus on toodud määruse lisas.

Alates 1. jaanuarist 2012 tarbimisse lubatavad tubakatooted peavad olema maksumärgistatud uue kujundusega maksumärgiga ning sellest kuupäevast alates vana kujundusega maksumärgiga maksumärgistatud tubakatooteid enam tarbimisse lubada ei tohi. 01.01.2012 kehtestatakse sigarettidele ka uus aktsiisimäär. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) § 28 lg 41 sätestab, et maksumärkide uue kujunduse kehtestamise korral üheaegselt uue aktsiisimääraga on lubatud varem kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisikaupa, mis on tarbimisse lubatud enne uue aktsiisimäära jõustumist, müüa kolme kalendrikuu jooksul uue kujundusega maksumärgi jõustumise päevast arvates.

Seega võib kuni 2011. aasta 31. detsembrini kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud sigarette, mis on tarbimisse lubatud enne 1. jaanuari 2012, müüa kuni 31.

märtsini 2012. Sigarettidest erinevatele tubakatoodetele müügipiirang ei kohaldu, sest nende toodete aktsiisimäär ei muutu 01.01.2012.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=31457&tpl=1026