Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Kuhu viib loppis maksupoliitika?

Kuhu viib loppis maksupoliitika?

Rubriik: Päevaleht

TÜ majandusteooria dotsent Viktor Trasberg kirjutab Päevalehes, et eelarvekulude katmise vajadus on pannud meie valitsuse suisa paaniliselt rahastamisallikaid otsima. Uudse võimalusena on hakatud mängima käibemaksuga.

Konkreetselt on rahvale esitletud käibemaksuerinevuste vähendamist ja sooduskäibemaksumäära tõstmist. Tahetakse kaotada majutusteenuste, kontserdikorraldamise ning meditsiiniteenuste ja -seadmete madalam käibemaks. Madalam käibemaks säiliks perioodikale, raamatutele ja ravimitele, kuid nende maksumäär tõuseks seniselt 5%-lt 9%-ni. Kuulda on olnud ka aruteludest tõsta üldist käibemaksumäära praeguselt 18%-lt ülespoole.Euroopa direktiivid määravad väga selgelt käibemaksumäära (VAT) kujundamise põhimõtted eri kaupade-teenuste lõikes ning ka minimaalse taseme, mis neile hüviste rüh-madele ette nähtud. Lisaks standardkäibemaksumäärale on loetletud kaubad, mis võivad olla vabastatud käibemaksust või maksustatud madalama käibemaksumääraga. Käibemaksu-määra ühtlustamise eesmärk on vältida EL-i riikide vahelist ennasthävitavat maksukonkurentsi ja võimalikke majanduspoliitilisi vastuolusid.Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/441623