Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Kelle metsa raiub FIE?

Kelle metsa raiub FIE?

Rubriik: Päevaleht

Martin Huberg, Eesti maksumaksjate liidu vanemjurist, kirjutab Eesti Päevalehe Ärilehes, et füüsilisest isikust ettevõtjate maksustamine on pidevalt pinnuks silmas — küll ei meeldi suur maksukoormus, küll ei saada lihtsalt seadusest aru.

Probleeme kahtlemata on, eriti metsasektoris. Kirjutise esmane eesmärk on väljendada eriarvamust Tiina Miti artiklis “Maksuseaduse muudatusest jääb metsaomanikele väheks” (Äripäeva lisa Tööstus, 05.03.2008) esitatud seisukoha osas, kuid teha ühtlasi ka mõningaid ettepanekuid seaduse parandamiseks. Mitt viitas tulumaksuseaduse § 32 lg-s 4 sätestatud täiendavast mahaarvamisest kirjutades, et “säte ei ole aga üheselt mõistetav, kuna ei selgu, kas see rakendub ainult füüsilisele isikule või ka füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)”. Silmas peeti kuni 31. detsembrini 2007 kehtinud redaktsiooni. Mahaarvamise õigus Säte on sõnastatud järgmiselt: „Residendist füüsiline isik võib omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste realiseerimisest saadud tulust, millest on tehtud lõikes 1 nimetatud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 45 000 krooni.“ Sellise „ebaselge“ sätte tõlgendamisel on paslik kasutada süstemaatilist tõlgendusmeetodit, mis asetab sätte mõtte selgitamisel rõhu selle paiknemisele seaduse tekstis, s.t kas see on üldosas, eriosas või näiteks mõnes eriosa peatükis, mis reguleerib teatud kindlat valdkonda. Konkreetne säte paikneb tulumaksuseaduse 6. peatüki „Ettevõtlustulust tehtavad mahaarvamised“ §-s 32, mis on pealkirjastatud „Ettevõtluse kulud”. Seega on ilmselge, et nimetatud mahaarvamine puudutab füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulu. Omaette küsimus on, kas enne 1. jaanuari 2008 kehtinud seaduse § 32 lg 4 redaktsioon võimaldas paigutada metsamaterjali müügist saadava tulu omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduse mõiste alla, nagu arvab Mitt, või mitte, kuid jätan selle küsimuse praegu kõrvale. Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/majandus/422725 Samal teemal pikemalt ja põhjalikumalt juba järgmisel nädalal ilmuvas märtsikuises MaksuMaksjas.