Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Juuni-juuli MaksuMaksjas õiguskantsleri abist

Juuni-juuli MaksuMaksjas õiguskantsleri abist

Rubriik: EML

Suvekuine ajakiri vaatab, kuidas on õiguskantsler seisnud hea selle eest, et seadused oleksid kooskõlas põhiseadusega ega riivaks inimeste põhiõigusi. Õiguskantsler on avaldanud seisukohta mitmel inimestele muret valmistaval teemal: ettevõtete toetused; vanemahüvitis ja hooldajatoetus, pension jm. Kuigi mõni seisukoht ei pruugi küsija ootustele vastata, lisab see vähemasti selgust seaduse mõtte ja tõlgendamise osas.

Maksudebatt on selle suve moesõna ja selle kajastamisest erinevate autorite kaudu ei saa mööda ka MaksuMaksja. Mida arvab kõigest sellest Eesti Maksumaksjate Liit, saab samuti ajakirjaveergudelt teada.

EML juhatuse liige Martin Huberg käsitleb probleemi, mille tõstatas soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta. Nimelt, kui laps saab maksustatavat tulu (v.a toitjakaotuspension ja rahvapension toitja kaotuse korral), siis väheneb selle võrra lapsevanemale lapse eest antava täiendava maksuvaba tulu osa. Kui last suunata tööle, tekitada tööharjumusi, kohusetunnet jne, jääb vanem vastavas osas maksusoodustusest ilma, mis seega premeerib hoopis töökasvatuse puudumist.

Huberg uurib lähemalt ka Rahandusministeeriumi algatatud seaduseelnõu väljatöötamise kavatsust, mille eesmärgiks on juriidilisele isikule kohaldatavate trahvimäärade muutmine mitmete maksualaste õigusrikkumiste eest. Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et Exceli-tabel on vaikselt liikunud karistusõigusesse ja tegelikult ei analüüsita, kui tõhus võiks siis olla tõhus karistus. Igaks juhuks trahvisummasid lihtsalt tõstetakse ning vajadusel lisatakse sinna juurde jutt inflatsioonist ja elatustaseme tõusust.

EML juhatuse liige Hiie Marrandi tutvustab kiireloomulist sotsiaalmaksuseaduse muudatust, millega üritatakse lahendada nn diginomaadide sotsiaalmaksukohustuse probleemi. Oleks ju vaja, et meie sotsiaalmaksusüsteem on atraktiivne ka sellistele inimestele, kes viibivad siin töö tegemise eesmärgil lühiajaliselt, näiteks esineb koolitusel või filmivõtetel. Muudatuse jõustumine on plaanis juba 2022. aasta alguses.

MTA arendusspetsialist Siim Tamm annab ülevaate maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõust, mille eesmärk on tagada ehitussektoris ausam konkurents ja vähendada valdkonnas võimalusi maksupettusteks. Selleks luuakse töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogu, kuhu hakkab koonduma suuremate ehitusplatside ja seal töid teostavate isikute info.

Tutvu sisuga lähemalt