Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Jaanuari MaksuMaksjas valitsuse sünnipäevast

Jaanuari MaksuMaksjas valitsuse sünnipäevast

Rubriik: EML

Selle aasta jaanuaris täitus praegusel valitsusel üks aasta. EML juhatuse liige Lasse Lehis meenutab aastataguseid sündmusi ning võrdleb eelmise ja praeguse valitsuse tööd, lisaks tutvustab lugejatele 2021. aasta jooksul või 2022. aasta alguses ametisse asunud uusi kantslereid, asekantslereid ja riigiametite juhte.

EML juhatuse liige Martin Huberg kirjutab uutest muudatustest maksuseadustes. Juttu tuleb haigusrahast: kui alates 01.05.2021 on tööandja pidanud maksma töötaja karantiinis olemise eest haigushüvitist, siis nüüd pikendati seda meedet kuni veel 2022. aasta lõpuni. 

Ehitus on teadagi valdkond, kus on maksukuulekusega probleeme, ning nüüd on otsustatud seda olukorda lahendama hakata. Alates 01.10.2023 hakatakse teatud mahu ja ajalise kestusega ehitusplatse rohkem jälgima: iga töötaja saab endale kaardi, mis tuleb registreerida objektile saabumisel ja sealt lahkumisel. Selle alusel saab inimeste liikumise, töötamise aja, objekti mahu jne kohta infot nii maksuhaldur kui ka Tööinspektsioon, aga ka Politsei- ja Piirivalveamet.

Muutub kogumispensioni makse tasumise kord. Üldreeglina tehakse ettemaksukontolt kanded vastavalt maksuvõla tekkimise ajale, mis toob kaasa olukorra, et kui tööandjal on mitme perioodi maksude võlg (näiteks ajatamisgraafik), siis ei jõua II samba raha töötaja fondi enne kui tööandja vanad võlad on makstud. Selle aasta 1. juulist seadus muutub ja kogumispensioni makse kantakse üle väljaspool järjekorda.

EML juhatuse liige Hiie Marrandi toob lugejateni järjekordse eurobürokraatia algatuse, mille eesmärk on pealtnäha tore, aga süüvimisel jääb vägisi mulje, et ettevõtjate elu sellise algatuse peale küll grammigi mõnusamaks ei lähe. Pigem on tegu analoogiga maksuameti maksukäitumise hinnangust, EL tasandil on toimunud lihtsalt „rõngaste“ edasiarendus ning valminud on ettevõtete sotsiaalne taksonoomia.

Assertum Audit OÜ vandeaudiitor Mai Palmipuu koos Lasse Lehise ja Martin Hubergiga annavad praktilist nõu, kuidas vormistada lootusetute nõuetete mahakandmist ja sellega seoses käibemaksu tagasiarvestamist.

Tutvu sisuga lähemalt