Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

IFA arvamus MTA dividendide maksustamise juhendile

IFA arvamus MTA dividendide maksustamise juhendile

Rubriik: EML

IFA-Eesti töögrupp edastas Maksu- ja Tolliametile ning Rahandusministeeriumile omapoolse arvamuse maksuhalduri poolt 14. juulil 2009 koostatud dividendide ja töötasu eristamise juhendi projekti kohta. Juhendi projekti peamise eesmärgina nägi maksuhaldur vajadust selgitada maksumaksjatele, millisel juhul peab maksuhaldur väljamakset dividendideks ning millisel juhul töötasuks või juhatuse liikme tasuks.

Viitteist maksuspetsialisti koondanud IFA-Eesti töögrupp leidis, et maksuhalduri initsiatiiv selgitada maksumaksjale maksuhalduri mõttekäiku dividendide eristamisel töötasust või juhatuse liikme tasust on igati tervitatav ja kahtlemata positiivne tegevus. Teisalt leiti aga, et alahinnata ei tohi asjaolu, et tegemist on põhimõttelist laadi küsimusega, mis puudutab maksuhalduri õigust sekkuda äriühingu (seaduslikku) otsustusvabadusse konkreetse väljamakse sisu osas, samuti nimetatud maksuhalduri õiguse ulatust ja aluseid. Töögrupp on 7-l lehel toonud välja omapoolsed seisukohad juhendi projektis käsitletu kohta (lisatud eraldiseisva failina käesolevale pressiteatele). IFA-Eesti on Rahvusvahelise Maksuõiguse Ühingu (International Fiscal Association, www.ifa.nl) Eesti liikmeid koondav ühing. Ühingu eesmärgiks on edendada mõtete vahetamist Eesti maksuekspertide vahel, aidates neil ühtlasi luua rahvusvahelisi kontakte ja pakkuda ligipääsu maksundusalasele informatsioonile. Eestist kuulub ühingusse 67 liiget nii era- kui ka avalikust sektorist. 1938. aastal Hollandis asutatud Rahvusvahelise Maksuõiguse Ühingusse kuulub ülemaailmselt ligi 12 000 liiget 85-st erinevast riigist.Tutvu arvamusega siit. Täiendav informatsioon: Maret Hallikma IFA-Eesti töögrupi juht Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär LAWIN advokaat Telefon: 6 306 460 E-mail: maret.hallikma@lawin.ee Erki Uustalu IFA-Eesti peasekretär PricewaterhouseCoopers AS maksukonsultant Telefon: 6 141 800 E-mail: erki.uustalu@ee.pwc.com