Huvigruppidel ja poliitikuil on riigieelarve koostamisel vähe otsustusruumi