Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Hoolikas kavandamine maandab kinnisvaratehingute maksuriske

Hoolikas kavandamine maandab kinnisvaratehingute maksuriske

Rubriik: Päevaleht

Aiki Kuldkepp kirjutab Eesti Päevalehe Ärilehes, et kinnisvara maksab palju ja valearvestus tehingu tegemisel võib kalliks maksma minna. Kinnisvaratehingute hoolikas kavandamine vähendab nii käibemaksukulusid kui ka tehingust tulenevaid maksuriske. Keeruliseks muudab asja see, et maksustamisel on väga tähtis kinnisasja täpne kasutamisviis ja võimalike tulevaste tehingute asjaolud.

Kinnisasjade müük ja üürimine on üldjuhul käibemaksust vabastatud, kuid sellest on erandeid. Käibemaksu topelttasumise vältimiseks on kinnisasjade puhul võimalik valida käibemaksuga maksustamine. Selleks tuleb enne käibe toimumist või samal kuul maksuhaldurit oma soovist kirjalikult teavitada. Sellist valikut tasub kaaluda, kui teine tehingupool on käibemaksukohustuslane ja saab kinnisasja ostul sisendkäibemaksu maha arvata. Kui kinnisasi müüakse enne seaduses sätestatud kümneaastase ümberarvestusperioodi möödumist maksuvaba käibena ja ühtaegu on kinnisasja soetamisel (sh hoone ehitamisel või renoveerimisel) sisendkäibemaks maha arvatud, siis tekib müüjal kohustus maksta tagasi proportsionaalne osa sisendkäibemaksust. Uusehitiste müük maksustatakse üldjuhul käibemaksu standardmääraga, kui ehitis võõrandatakse enne esmast kasutuselevõttu. Ka oluliselt parendatud ehitist või selle osa maksustatakse nagu uusehitist. Käibemaksuseaduse kohaselt loetakse ehitist parendatuks, kui parendustega seotud kulutused ületavad vähemalt 10% ehitise või selle osa soetusmaksumusest. Krundi müügil tuleb üldjuhul käibemaksu arvestada. Erandina on maksust vabastatud krundi võõrandamine, kui sellel ei asu ehitist ja see on soetatud enne 1. maid 2004. Elumaja või korteri müük maksustatakse käibemaksuga juhul, kui tegemist on uusehitise või parendatud ehitise müügiga, s.t võõrandamisega enne eluruumi esmast kasutuselevõttu. Kui kinnisasi on juba kasutusel alalise elamiskohana, siis on selle müük igal juhul maksuvaba käive. Siiski võimaldab seadus maksustada eluruumide võõrandamist ja üürimist, kui maksuhaldurit on teavitatud sellest enne 1. jaanuari 2004. Loe täpsemalt: http://www.arileht.ee/majandus/418396 Loe ka EML kirjavahetust maksuhalduri ja ministeeriumiga kinnisasjade maksustamise teemal siit.