iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Higi, verd ja pisaraid

Higi, verd ja pisaraid

Rubriik: Päevaleht

Agne Narusk kirjutab Eesti Päevalehes uuest töölepingu seadusest.

Li­saks töö­suh­teid lõpe­ta­va­te­le te­le­fo­nisõnu­mi­te­le, mei­li­de­le ja lühe­ma­le koon­da­mi­sest et­te­tea­ta­mi­se aja­le on uues töö­le­pin­gu­sea­du­ses (TLS) muud­ki hu­vi­ta­vat, mi­da töövõtja peaks tead­ma. Võlaõigu­se­le tu­gi­nev sea­dus ni­melt eel­dab, et mõle­mad töö­tu­ru­poo­led osa­le­vad töö­suh­tes võrd­se­te part­ne­ri­te­na. Ja et kõik on lä­birää­ki­mis­te ning kok­ku­le­pe­te küsi­mus. Ker­ge öel­da, ras­ke te­ha.

Lä­birää­ki­mi­sos­ku­se ja baas­tead­mis­te­ta jääb töövõtja nüüd kõvas­ti jän­ni. Kõiges sel­les, mi­da ei ole töö­le­pin­gut sõlmi­des eral­di kok­ku le­pi­tud, võib tö­öand­ja toi­me­ta­da oma äranä­ge­mi­se jär­gi (kuid mit­te sea­dust rik­ku­des). Muu­seas, jän­nijää­mi­sest rää­ki­des: värs­ke TLS an­nab võima­lu­se saa­ta en­da ase­mel töö­le­pin­gut sõlmi­ma as­ja­tund­ja ehk oma esin­da­ja – ju­ris­ti, töö­ta­ja­te usal­du­si­si­ku, ame­tiühin­gu­te­ge­la­se, tead­ja sõbra või kol­lee­gi, kes os­kab sood­salt kau­bel­da. Nii kau­ge­le, et eel­da­taks igalt töövõtjalt sa­jap­rot­sen­di­list aru­saa­mist pa­rag­rah­vi­dest, mi­da ise­gi ju­ris­tid siia­ni eri­ne­valt tõlgen­da­vad, ei läi­nud ise­gi sea­du­se­kir­ju­ta­jad, -tel­li­jad, -vas­tuvõtjad.

Ning po­le kaht­lust, et Ees­ti töö­ta­jal on tööõigu­sest ja töö­tu­ru­po­lii­ti­kast äär­mi­selt vä­he tead­mi­si, kui neid üld­se on.Loe täpsemalt: http://www.epl.ee/artikkel/472409

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksumaksja koolitused:
Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024

Raamatupidamise aastaaruanne majanduslanguse ajal: kuidas kajastada raamatupidamiskohustuslase “head” või “halba” finantsseisundit, millistele asjaoludele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Räägime ka raamatupidaja vastutusest.

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027, nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Registreeri / loe lähemalt
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus