Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Halduskohus tunnistas maksuintressi ka ülejäänud osas põhiseadusvastaseks

Halduskohus tunnistas maksuintressi ka ülejäänud osas põhiseadusvastaseks

Rubriik: EML

13.01.2017. a tegi Tallinna Halduskohus otsuse haldusasjas nr 3-15-3100, milles tunnistas maksukorralduse seaduse § 117 lg 1 põhiseadusega vastuolus olevaks osas, milles see kehtestab maksuvõla tasumisega viivitamise korral tasumisele kuuluva intressi määraks rohkem kui 0,03% päevas.

Eelmises, 2016. a 5. detsembri lahendis tunnistati maksuintress (st maksukorralduse seaduse § 117 lg 1) põhiseadusevastaseks olukorras, kus maksukohustus tekkis isiku enda esitatud või parandatud maksudeklaratsiooni alusel, st ilma maksumenetlust läbi viimata.Selles lahendis aga käsitletakse sellist olukorda, kus maksuintressi määramine toimub maksumenetluse tulemusena.Kuivõrd kohus on mõlemas asjas jätnud maksuintresse puudutava sätte kohaldamata (st osas, mis näeb ette maksuintresside määraks rohkem kui 0,03% päevas), siis on soovitatav pooleliolevad vaidlused peatada kuni Riigikohtu lõplike lahenditeni.Vt 13.01.2017. a lahendit siit.Vt varasemat lahendit siit.