Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Haigushüvitiste uus kord jõustub juulis

Haigushüvitiste uus kord jõustub juulis

Rubriik: Päevaleht

Kaire Uusen kirjutab Postimehes, et haigushüvitiste uus kord hakkab kehtima juulist, kuna muudatused eeldavad haigekassa ja ettevõtjate infosüsteemide arendusi.

Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna nõunik Helen Trelin märkis, et 1. juuli on kindel kuupäev, sest seadus on vastu võetud. «Esimesed kolm päeva haigushüvitist ei maksta. Tööandja hüvitab neljandast kaheksanda päevani 80 protsenti töötaja keskmisest töötasust ja haigekassa hüvitab alates üheksandast päevast,» selgitas ta. Kuigi ettevõtjad on pidanud kulukoormuse kasvu praeguses majandusseisus raskeks, pole neil pääsu. «Töötaja kohustus hüvitist maksta on sätestatud töötervishoiu- ja tööohutuse seaduses ja seadused kuuluvad täitmisele,» rääkis Trelin. «Seega juhul, kui tööandja töötajale haigushüvitist ei maksa, tekib töötajal nõudeõigus tööandja vastu ja hüvitis nõutakse tööandjalt sisse kohtu kaudu.» Loe täpsemalt: http://www.postimees.ee/?id=97971 Märtsikuu MaksuMaksjas ilmub haigushüvitiste uuest korrast pikem lugu.